Zamek w Lubowli czyli siedziba starostów spiskich i… polskiej korony

Lubowelski zamek od 700 lat z wysokiej wapiennej skały spogląda na zieloną dolinę Popradu. Przez stulecia bronił południowych granic Rzeczpospolitej. W swych murach udzielił schronienia spiskim starostom i… polskiej koronie. Węgierski zamek Zamek w Lubowli został wniesiony na przełomie XIII i XIV wieku na rozkaz Andrzeja III – ostatniego króla ze starej węgierskiej dynastii Arpadów. Miał chronić północnej granicy Królestwa Węgier. Strzegł również porządku na przebiegającym w okolicy szlaku handlowym, którym kupcy przewozili sól z polskich kopalni oraz węgierskie wino i srebro. Potężna średniowieczna warownia powstała w zaledwie 20 lat. Już w 1312 roku zamek stał…

Bitwa Warszawska. Starcie Cywilizacji – 1920

11 listopada 1918 roku w kolejowym wagonie w Compiègne, Niemcy podpisały zawieszenie broni. Swego końca dobiegała I wojna światowa, która pochłonęła prawie 9 milionów ofiar. Kolejny konflikt tlił się już jednak na wschodnich rubieżach kontynentu. Wkrótce o losach Europy zdecydować miały nie pokojowe obrady w Paryżu, ale krwawa bitwa u bram Warszawy. Jedna z najważniejszych batalii w historii świata… Granice w ogniu 10 listopada 1918 roku do Warszawy przybył Józef Piłsudski uwolniony z niemieckiej twierdzy w Magdeburgu. Trwały już wtedy walki w Galicji Wschodniej z Ukraińcami, a w Wielkopolsce szykowano się do powstania, które wybuchło 27…

W cieniu Mogielicy. Bitwa na przełęczy Chyszówki

Mogielica (1170 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego. Góra, która dumnie króluje nad całym górskim pasmem, na przestrzeni wieków, stała się niemym świadkiem wielkiej historii. Wielka Wojna w Europie Latem 1914 roku w Europie z całą mocą rozgorzała I wojna światowa. Na wschodzie, zachodzie i południu kontynentu zapłonęły wojenne fronty. Jeden z nich przebiegał przez Galicję, gdzie rosyjską ofensywę z miernymi skutkami, zatrzymać próbowały oddziały austriackie cesarza Franciszka Józefa. We wrześniu 1914 roku Rosjanie zajęli Lwów, rozpoczęli oblężenie potężnej Twierdzy Przemyśl oraz zaczęli zagrażać samemu Krakowowi. Rosyjskie oddziały parły na zachód, na południu poczęły wlewać…

Kolaborujące Włochy

W czasach uporczywego wytykania Polsce rzekomych win z okresu II wojny światowej, z których Polacy mieliby się rozliczyć, warto przypomnieć jak z niemieckim totalitaryzmem „walczyły” inne europejskie państwa i narody. Pora na światło dzienne wyciągnąć garść niewygodnych prawd i faktów, ukazać historię, o której wielu chciałoby zapomnieć. A więc do dzieła! Królestwo Włoch Półwysep Apeniński na przestrzeni wieków podzielony był na wiele królestw i republik. Rozbicie czyniło z Italii łatwy cel dla kolejnych europejskich potęg. Historia włoskiego państwa rozpoczęła się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Zjednoczenie przyszło z północy Italii, a konkretnie z Królestwa Piemontu…

Bitwa pod Grunwaldem. Wojna Światów – 1410

Wiek XIV zdjął ze środkowoeuropejskich tronów stare dynastie Arpadów, Przemyślidów, Piastów i Andegawenów. Niemiecczyzna tryumfowała. Na południu na czeskim i węgierskim tronie zasiedli niemieccy Luksemburgowie. Na północy potężne, niemieckie zakony rycerskie parły na wschód, wżynając się mieczem w ziemie Litwy i Rusi. Królestwo Polskie, odepchnięte od Bałtyku, znalazło się w potrzasku. Unia w Krewie Wspólny wróg jednoczy! Fundamenty współpracy w regionie z początkiem XIV stulecia położyli Piastowie. Wszak już za czasów Władysława Łokietka rodzić zaczynała się koncepcja współpracy Polski i Litwy. Pół wieku później sytuacja jeszcze bardziej sprzyjała zacieśnieniu kontaktów obu państw. W 1384 roku na…

Sucha Beskidzka czyli wokół Małego Wawelu

Pośród łagodnych wzgórz Beskidów, u ujścia rzeki Stryszawki do Skawy, rozłożyła się Sucha Beskidzka. Miasteczko spokojne, urokliwe i… dawna stolica „państwa suskiego”, którym potężne magnackie rody zarządzały z „Małego Wawelu”. Sucha Beskidzka Historia osadnictwa w rejonie Suchej Beskidzkiej ginie w mrokach średniowiecza. Oficjalne początki miasta łączone są z rokiem 1405, kiedy to książę oświęcimski Jan II wydał przywilej lokacji suskiej osady. Pierwsze dwa stulecia Suchej związane są z rodzinami Strzałów oraz Słupskich. W 1554 roku Stanisław Słupski sprzedał Suchą złotnikowi krakowskiemu – Gaspare Castiglione. Przedsiębiorczy Włoch wkrótce pojął za żonę córkę Słupskiego Jadwigę i dorobił się tytułu szlacheckiego. Przyjął…

Cecilienhof i konferencja w Poczdamie

Pałac Cecylii – Cecilienhof – to jeden z wielu pałaców niemieckiego Poczdamu. Nie jest największy, najpiękniejszy, ani najstarszy. Pod jednym względem jest jednak wyjątkowy. To właśnie on stał się miejscem wydarzeń, które przesądziły o losach Europy i świata w XX wieku. Cecilienhof W XV i XVI wieku Poczdam stał się własnością Hohenzollernów – rodu, który rządził Brandenburgią, Prusami, a w końcu całymi Niemcami. Wkrótce nad Hawelą wyrastać zaczęły liczne pałace, a Poczdam okazał się jedną z ulubionych siedzib władców Niemiec. Sanssouci, Nowy Pałac, Pałac Marmurowy… zespół pałacowo-parkowy w Poczdamie rozrastał się coraz bardziej, a jego ostatnim…

Gniew Teutonów czyli 10 najważniejszych krzyżackich uczestników bitwy pod Grunwaldem

Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego był najpotężniejszą organizacją militarną średniowiecznej Europy. W dobie Wielkiej Wojny lat 1409-1411, Krzyżacy cały swój potencjał skierowali przeciwko państwu polsko-litewskiemu. W kulminacyjnym momencie wojny, na polach Grunwaldu stanęło 51 krzyżackich chorągwi, na które składało się prawie 20 tys. wojowników. I choć król Władysław Jagiełło dysponował siłami jeszcze większymi, to zakonne hufce górowały mocą wojowników zaciężnych… Mnichów krzyżackich, świeckich rycerzy pruskich, chełmińskich, inflanckich, obywateli miast pruskich, Czechów, Morawian, Ślązaków, Bawarów, Miśniaków, Austriaków, Nadnerczaków, Szwabów, Fryzów, Łużyczan, Turyngów, Pomorzan, Sasów, Frankończyków, Westfalczyków, Szwajcarów, „tyle bowiem narodów i ludów zebrało się tłumami…

Piotr Bagration – gruziński generał cara

Urodził się gruzińskim księciem, został rosyjskim generałem. W służbie carskiej Rosji zatracił się całkowicie. I był w niej niezwykle skuteczny. Sam Napoleon stwierdził, że… Rosja nie ma dobrych generałów. Jedynym wyjątkiem jest Bagration. Bagratydzi Dynastia Bagratydów zamieszkiwała Kaukaz od starożytności. Wywodziła się z armeńskiego rodu Bagratuni wzmiankowanego już I wieku p.n.e. W VIII wieku rodzina Bagratydów podzieliła się na dwie gałęzie – armeńską i iberyjską. Z czasem Bagratydzi z Iberii (wschodniej Gruzji) stali się dynastią całego gruzińskiego królestwa. Zalążkiem zjednoczonej gruzińskiej monarchii okazało się z kolei niewielkie państewko Tao-Klardżeti. Bagratydzi przez pewien czas władali także Armenią.…

„Broniąc Polski” czyli Francuzi w walce o polskie granice i w wojnie z bolszewikami

Koniec I wojny światowej przyniósł Europie wielkie zmiany. Niemcy poniosły klęskę, Rosja pogrążyła się w chaosie rewolucji, rozpadła się austro-węgierska monarchia Habsburgów. Kształtował się nowy ład, powstawały nowe państwa, zmieniały się granice. O losie Europy zadecydować miały zwycięskie mocarstwa Ententy. Odradzająca się Polska mogła liczyć na szczerą sympatię tylko jednego z nich… Francji. Ład wersalski O powojennym kształcie Europy i świata zdecydować miała konferencja zwołana w Paryżu na początku 1919 roku. Udział w niej wzięło 27 państw sprzymierzonych i stowarzyszonych, oraz Indie i cztery dominia brytyjskie. Decydujący głos należał jednak do zwycięskiej trójki: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej…