Historia Aborcji. O życiu i śmierci

Aborcja jest zjawiskiem starym jak ludzkość. Wbrew pozorom, powody dla których matki decydowały się na usunięcie dziecka na przestrzeni dziejów, aż tak bardzo się nie zmieniały. Najczęściej do tego dramatycznego czynu zmuszały je strach przed konsekwencjami wyjścia na jaw romansu czy społecznym ostracyzmem samotnego macierzyństwa, ale także trudne warunki życia i bieda. Już w starożytności kwestia aborcji budziła ogromne emocje, a w obronie poczętego życia stawali wybitni przedstawiciele różnych kultur, na długo przed narodzinami chrześcijaństwa. Aborcja w Starożytnej Grecji   Opinia elit Starożytnej Grecji na temat aborcji była podzielona. Filozofowie Platon i Arystoteles, całkowicie podporządkowujący życie…

„Chciałem by Warszawa była wielka” czyli 10 najwybitniejszych prezydentów Warszawy

16 marca 1596 roku król Zygmunt III Waza wraz z rodziną i dworem przybył do Warszawy i pozostał w niej na stałe. Tak rozpoczynała się historia nowej stolicy. Odtąd Warszawa, jako najważniejsze polskie miasto, stała się świadkiem wielkiej historii. Jej burzliwe losy i spektakularne obrony wkrótce uczyniły z niej miasto-symbol. Miasto niepokonane! Częścią tej wspaniałej historii okazali się włodarze Warszawy. Najwybitniejsi prezydenci stolicy złotymi zgłoskami zapisali się na kartach historii nie tylko miasta, ale również całej Polski. 1. Jan Dekert Prezydent Starej Warszawy w latach 1789-1790. Urodził się w 1738 roku w rodzinie kupieckiej. Współzałożyciel kompanii…

Kolaborująca Portugalia

W czasach uporczywego wytykania Polsce rzekomych win z okresu II wojny światowej, z których Polacy mieliby się rozliczyć, warto przypomnieć jak z niemieckim totalitaryzmem „walczyły” inne europejskie państwa i narody. Pora na światło dzienne wyciągnąć garść niewygodnych prawd i faktów, ukazać historię, o której wielu chciałoby zapomnieć. A więc do dzieła! Zmierzch Imperium U progu XX wieku Portugalia była już tylko cieniem dawnego potężnego imperium kolonialnego. O dawnej świetności świadczyły ostatnie zamorskie posiadłości w Afryce (Angola, Mozambik) i Azji (Goa, Makau, Timor Wschodni). Jeszcze w 1825 roku Lizbona uznała niepodległość Brazylii, a państwo pogrążyło się w…

Słowiańskie wierzenia cz. 3 – demony leśne

Przedchrześcijańska historia ziem polskich ginie w mrokach średniowiecza. Pytań jest wiele, odpowiedzi mało, a wiarygodnych źródeł jeszcze mniej. Jedną z największych niewiadomych tamtego okresu pozostaje kwestia wierzeń i religijnego kultu mieszkańców ówczesnych ziem nad Wisłą, Wartą i Bugiem. Tysiąc lat chrześcijaństwa zniekształciło, zmieniło, a często bezpowrotnie zatarło dawne słowiańskie tradycje. Mimo upływu czasu relikty dawnych wierzeń w szczątkowej formie tliły się na polskiej wsi jeszcze sto lat temu. Badania historyków, etnografów i pasjonatów kultury ludowej, którzy na przełomie XIX i XX wieku wyruszyli na polską wieś pozwalają choć trochę zrekonstruować dawne słowiańskie wierzenia. Warto się z…

Kongresówka w ogniu czyli Rewolucja 1905 roku i akcja w Bezdanach

Początek XX wieku zatrząsnął w posadach rosyjskim imperium Romanowów. W 1905 roku przeciwko carskiej władzy wybuchła robotnicza rewolucja. Stajki, powstania i zamachy ogarnęły całą Rosję. Wkrótce jednym z najniespokojniejszych regionów imperiów carów miał ponownie okazać się Kraj Nadwiślański… Organizacja Bojowa W Kongresówce wrzało. Robotnicze wystąpienia i terrorystyczne zamachy rozlały się po kraju. Opór przeciwko zaborcy podsycali socjaliści z Polskiej Partii Socjalistycznej. W szeregach PPS utworzona została specjalna Organizacja Bojowa przeznaczona do walki z caratem. Na jej czele stanął Józef Piłsudski. Nadzieję na klęskę odwiecznego wroga rozbudziła dodatkowo wojna rosyjsko-japońska w 1904 roku. To właśnie konflikt na…

Kolaborująca Słowacja

W czasach uporczywego wytykania Polsce rzekomych win z okresu II wojny światowej, z których Polacy mieliby się rozliczyć, warto przypomnieć jak z niemieckim totalitaryzmem „walczyły” inne europejskie państwa i narody. Pora na światło dzienne wyciągnąć garść niewygodnych prawd i faktów, ukazać historię, o której wielu chciałoby zapomnieć. A więc do dzieła! Słowacka tożsamość Na przestrzeni wieków Słowacja pozostawała częścią składową środkowoeuropejskich mocarstw: Królestwa Węgier, a później cesarstwa austriackich Habsburgów. Tradycyjnie silne wpływy kulturalne pod Tatrami posiadali również Czesi. Słowacka tożsamość narodowa zaczęła budzić się dopiero z końcem XVIII wieku. W kolejnych dziesięcioleciach nieliczna słowacka inteligencja rozpoczęła…

Słowiańskie wierzenia cz. 2 – demony żywiołów – wody, ognia i wiatru

Przedchrześcijańska historia ziem polskich ginie w mrokach średniowiecza. Pytań jest wiele, odpowiedzi mało, a wiarygodnych źródeł jeszcze mniej. Jedną z największych niewiadomych tamtego okresu pozostaje kwestia wierzeń i religijnego kultu mieszkańców ówczesnych ziem nad Wisłą, Wartą i Bugiem. Tysiąc lat chrześcijaństwa zniekształciło, zmieniło, a często bezpowrotnie zatarło dawne słowiańskie tradycje. Mimo upływu czasu relikty dawnych wierzeń w szczątkowej formie tliły się na polskiej wsi jeszcze sto lat temu. Badania historyków, etnografów i pasjonatów kultury ludowej, którzy na przełomie XIX i XX wieku wyruszyli na polską wieś pozwalają choć trochę zrekonstruować dawne słowiańskie wierzenia. Warto się z…

Bitwa pod Orszą czyli najwspanialsza wiktoria polskiego Złotego Wieku

Na wschodnich rubieżach państwa polsko-litewskiego rzadko panował pokój. Rosnące w siłę państwo moskiewskie już w XV wieku mocno naciskało na Wielkie Księstwo Litewskie. Przyśpieszał proces „zbierania ziem ruskich”, który zapoczątkował wielki książę moskiewski Iwan III Srogi. Na drodze imperialnych zapędów Moskwy stanęli Jagiellonowie, synowie Kazimierza Jagiellończyka – Aleksander i Zygmunt. Narodziny potęgi Moskwa jeszcze w XIV wieku była tylko jednym z wielu, zależnych od Tatarów, księstw rozbitej Rusi. Fundamenty pod budowę silnego państwa moskiewskiego wznieśli w tym okresie książęta Iwan Kalita, i jego wnuk Dymitr Doński. Pierwszy umocnił władzę Moskwy i wysunął ją na czoło ruskich…

Ojcowie Niepodległości czyli 10 najważniejszych twórców odrodzonej Polski

W najczarniejszą noc niewoli śnili o niepodległej Polsce. Różnymi drogami zmierzali do tego najświętszego dla nich celu. Różniły ich pochodzenie, doświadczenia, poglądy i przekonania. Łączyła ich Polska! W decydującym momencie, gdy historia przyśpieszyła, połączyli siły i razem poprowadzili Naród do wolności. Charyzmatyczni, niezależni, wybitni… Ojcowie Niepodległości! 1. Józef Piłsudski Urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie. Dorastał w patriotycznej atmosferze szlacheckiego domu. W 1887 roku został wplątany przez brata Bronisława w spisek na życie cara Aleksandra III, co skończyło się dla niego pięcioletnią zsyłką na Syberię. Po powrocie do Wilna związał się z…

Kolaborująca Rosja

W czasach uporczywego wytykania Polsce rzekomych win z okresu II wojny światowej, z których Polacy mieliby się rozliczyć, warto przypomnieć jak z niemieckim totalitaryzmem „walczyły” inne europejskie państwa i narody. Pora na światło dzienne wyciągnąć garść niewygodnych prawd i faktów, ukazać historię, o której wielu chciałoby zapomnieć. A więc do dzieła! Czerwona rewolucja Nim zakończyła się I wojna światowa Rosję ogarnął chaos rewolucji. W 1917 roku rewolucja lutowa zrzuciła z tronu cara Mikołaja II. Pół roku później rewolucja październikowa wyniosła do władzy bolszewików. Rozpoczynał się czerwony terror. 3 marca 1918 roku w Brześciu Litewskim sowiecka już…