„Upokorzona wielkość Teutonów” czyli bitwa pod Cedynią

Był wiek X. Państwo Polan krzepło i rosło w siłę. Około 960 roku na książęcym stolcu w Wielkopolsce zasiadł Mieszko I… A co się tyczy kraju Mieszko, to [jest] on najrozleglejszy z ich krajów. Obfituje on w żywność, mięso, miód i rolę orną. (Ibrahim ibin Jakub) Germańskie Imperium W 476 roku upadł Rzym. Na gruzach Cesarstwa powstały liczne państewka stworzone przez germańskie plemiona. Bardzo szybko prym wśród nich poczęli wieść Frankowie. Już w 496 roku chrzest w obrządku katolickim przyjął frankoński władca Chlodwig I. Do końca VIII wieku większość Europy Zachodniej znalazła się pod władzą frankońskich…

Wachtang I Gorgasali – wojowniczy założyciel Tbilisi

Dzieje gruzińskiej państwowości sięgają starożytności. Pierwsze gruzińskie organizmy państwowe – Kolchida i Iberia – zaczęły kształtować się już w połowie I tysiąclecia p.n.e. Od początku musiały walczyć o przetrwanie ze wszystkimi regionalnymi mocarstwami, których wpływy sięgały na Kaukaz. Starożytnym Gruzinom przyszło wojować z Persami i Medami, Grekami Aleksandra Macedońskiego i Rzymianami. Narodziny Tbilisi U kresu starożytności, w V wieku n.e. gruzińskim królestwem Iberii władał Wachtang I Gorgasali. Większość jego długiego panowania upłynęła mu na ciężkich bojach, które prowadził z Persami. Jego kampanie wojenne okazały się na tyle skuteczne, że uniezależnił Gruzję od potężnych sąsiadów – Persów…

„Wysoki Sejmie!” czyli 7 najważniejszych przemówień sejmowych II RP

Parlamentaryzm od wieków związany jest z polską państwowością. Nie dziwi więc fakt, że u progu XX stulecia wraz z odzyskaną Niepodległością, odrodził się polski Sejm. Odtąd stając się jedną z najważniejszych polskich instytucji, trwał na straży polskiej państwowości. I mimo, że zmieniały się konstytucje, a polski ustój ewoluował to Sejm nie utracił swego znaczenia. Do końca II RP pozostał miejscem ożywionej debaty na tematy ważne dla państwa i społeczeństwa. Z sejmowej mównicy wielokrotnie padały słowa, które zmieniały bieg wydarzeń. Słowa, które tworzyły historię! Przed Wami lista przemówień, które poznać powinien każdy Polak… lista 7 najważniejszych przemówień…

Ułani pod Krechowcami czyli najwspanialsza szarża I wojny światowej

Był lipiec 1917 roku. Walił się stary europejski ład, waliła się carska Rosja. Rewolucja lutowa zmiotła z areny dziejów carat, a w kierunku Rosji zmierzał już Lenin. Na Zachodzie na francuskich wybrzeżach lądowali Amerykanie. Klęska Niemiec była nieunikniona. Polski próżno było szukać na mapach świata. Nie istniała od ponad 120 lat. Ale istniał polski żołnierz. I walczył! Walczył we wszystkich armiach zaborczych, na wszystkich polach bitewnych I wojny światowej. Niejednokrotnie przyszło mu strzelać do swych rodaków wcielonych do wojsk przeciwnika. Nawet jednak w tej tragicznej sytuacji, pośród dziejowej zawieruchy, nie gasła chwała polskiego oręża! W carskiej…

Katedra – Berliner Dom – Berlin, Niemcy

Jest jedną z największych świątyń chrześcijańskiej Europy. Majestatycznie góruje nad berlińską Wyspą Muzeów. Trudno scharakteryzować ją jednoznacznie. Jej historia to seria kontrastów i sprzeczności. Jako ewangelicka katedra, która powinna być obrazem surowej ascezy, ocieka złotem i bogactwem zdobień. Wznoszona jako symbol potęgi i chwały pruskich Hohenzollernów stała się ich grobem. Jednocześnie mimo wojennych zawieruch XX wieku i laicyzacji wieku XXI pozostaje najważniejszą świątynią Niemiec oraz jednym z symboli Berlina. Dramat Jagiellonki Historia berlińskiej katedry sięga XV wieku. Brandenburscy elektorzy z dynastii Hohenzollernów, około 1450 roku, wznieśli na wyspie na Sprewie, rezydencje z kaplicą. W 1469 roku…

Akropol – Ateny, Grecja

Najdoskonalszy zabytek sztuki starożytnej, który nawet jako ruina imponuje i wzrusza. (Rosemary Burton, Richard Cavendish, „Cuda Świata. Przewodnik po skarbach cywilizacji”) Partenon… Od tysiącleci, z majestatycznego wzgórza Akropolu, góruje nad ateńskim polis. Mimo historycznych zawieruch i upływającego czasu niezmiennie pozostaje symbolem nie tylko Grecji, ale przede wszystkim europejskiej kultury i całego antycznego świata. Na Akropolu Wapienne wzgórze ateńskiego Akropolu ludzie zamieszkiwali od zarania dziejów. Pierwsza zabudowa pałacowa pojawiła się na nim w okresie mykeńskim w X wieku p.n.e. Pięć wieków później, po odparciu perskich najazdów, Ateny stały się najważniejszym ośrodkiem sztuki antycznej. W okresie ateńskiego złotego…

Orły w Kraju Samurajów czyli historia stosunków polsko-japońskich

Historia dyplomatów, szpiegów, podróżników i misjonarzy, a w tle wielka polityka, polscy bohaterowie i…kilkaset lat kontaktów polsko-japońskich. Niezwykłe dzieje dwóch narodów, które dzieliło wszystko… Ale czy aby na pewno wszystko? Zaginiony rękopis Pierwsze informacje o Japonii napłynęły do Europy i Polski już w średniowieczu za pośrednictwem Marco Polo. To relacje tego weneckiego kupca i podróżnika miały przez kolejne stulecia rozbudzać wyobraźnię także nad Wisłą. W 1585 roku dotarła do Watykanu pierwsza w historii zagraniczna misja dyplomatyczna Japonii. Wysłannicy Sioguna zostali przyjęci w Rzymie z wielkimi honorami. Spotkali się z dwoma papieżami, Grzegorzem XIII, a po jego…

1944 – Warszawa utopiona we krwi

Warszawa roku 1944 roku została przez Niemców utopiona we krwi. Niemieckie bestialstwo oraz ogrom niemieckich zbrodni trudno wyrazić słowami. I mimo, że dzisiaj głównie skupiamy się na heroizmie powstańców to należy również pamiętać o tragedii cywilnej ludności Warszawy. Ludności, która w sierpniu i wrześniu 1944 roku ginęła męczeńską śmiercią w gruzach stolicy. Męczennicy Warszawy W bezpośrednich walkach z Niemcami zginęło 18 tys. żołnierzy Armii Krajowej. Podczas prób udzielenia pomocy Warszawie poległo prawie 4 tys. żołnierzy I Armii Wojska Polskiego rzuconych przez Stalina pod niemieckie karabiny. Główne ofiary w czasie powstania poniosło jednak nie powstańcze wojsko, a…

Bez niewolniczego piętna. Murzyni w polskiej historii

W przeciwieństwie do większości państw Zachodu, a także państw Arabskich, Polska nie posiada tradycji niewolenia Czarnoskórych. Przeciwnie, to Słowianie, również z terenów dzisiejszej Polski, we wczesnych wiekach średniowiecza tysiącami trafiali do niewoli, szczególnie do muzułmańskich państw Afryki i Bliskiego Wschodu. W czasach nowożytnych państwa Europy Zachodniej budowały swoje bogactwo na niewolniczej pracy czarnoskórych niewolników, którym odmawiały człowieczeństwa. A jak Murzynów traktowano nad Wisłą? Na magnackim dworze Rzeczpospolita Obojga Narodów w Czarnoskórym od zawsze widziała człowieka. Oczywiście nawet w Polsce zdarzały się przypadki, w których Murzyni stawali się niewolnikami. Skala tego zjawiska była jednak w porównaniu do…

Dom Wielu Narodów czyli wszystkie nacje Rzeczypospolitej

Imperium to cytując za Słownikiem Języka Polskiego PWN «potężne państwo podporządkowujące sobie inne kraje». Na kartach historii świata znaleźć można długą listę następujących po sobie imperiów. Każdy pamięta o potężnych imperiach starożytności na czele z wspaniałym Imperium Rzymskim. Swoje imperia miała także nowożytność. Po dziś dzień swymi imperiami szczycą się Brytyjczycy, Rosjanie, Turcy, a nawet Szwedzi. Próżno jednak w historiografii światowej, a niestety także polskiej szukać określenia „Imperium Polskie”. Pojawia się ono wprawdzie sporadycznie w mediach czy Internecie. Zazwyczaj zostaje jednak szybko potraktowane jako wynik polskiej megalomani, a w skrajnych przypadkach objaw polskiego nacjonalizmu. Co jest…