Perła Srebrnego Wieku czyli Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach to obiekt wyjątkowy. Mimo historycznych burz nie stracił niczego ze swego pierwotnego majestatu, stając się architektoniczną i artystyczną kroniką dziejów Rzeczpospolitej Wazów. Perłą polskiego Srebrnego Wieku. Jakub Zadzik Historia Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach nierozerwalnie złączona jest z osobą Jakuba Zadzika. Mimo, że pochodził jedynie z niezbyt zamożnej rodziny szlacheckiej zdołał przebojem wedrzeć się na szczyty władzy politycznej i kościelnej Rzeczpospolitej w czasach Wazów. Urodził się w 1582 roku. Nauki pobierał w kolegium jezuitów w Kaliszu, Akademii Krakowskiej oraz Uniwersytecie w Perugii w Italii, gdzie uzyskał tytuł doktora obojga praw –…

Kozacy – błogosławieństwo czy przekleństwo Rzeczypospolitej?

Imperium to cytując za Słownikiem Języka Polskiego PWN «potężne państwo podporządkowujące sobie inne kraje». Na kartach historii świata znaleźć można długą listę następujących po sobie imperiów. Każdy pamięta o potężnych imperiach starożytności na czele z wspaniałym Imperium Rzymskim. Swoje imperia miała także nowożytność. Po dziś dzień swymi imperiami szczycą się Brytyjczycy, Rosjanie, Turcy, a nawet Szwedzi. Próżno jednak w historiografii światowej, a niestety także polskiej szukać określenia „Imperium Polskie”. Pojawia się ono wprawdzie sporadycznie w mediach czy Internecie. Zazwyczaj zostaje jednak szybko potraktowane jako wynik polskiej megalomani, a w skrajnych przypadkach objaw polskiego nacjonalizmu. Czy istniało…

Twierdza Rabati – Achalciche, Gruzja

Achalciche, położone w górach Małego Kaukazu, to jedno z najważniejszych miast gruzińsko-tureckiego pogranicza. Ten kto chciał zapanować nad regionem musiał zdobyć potężną twierdzę, która z czasem wyrosła na wzgórzach Achalciche. A chętnych nie brakowało… Gruzińscy książęta Newralgiczne położenie Achalciche na szlaku łączącym Gruzję z Cesarstwem Bizantyńskim, a później Imperium Osmańskim, wpłynęło nie tylko na dynamiczny rozwój miasta, ale zaciążyło również na jego historii. Pierwsze historyczne wzmianki o mieście datuje sią na IX wiek, a według badaczy jego nazwa brzmiała wtedy „Lomsia”. Już w tamtym okresie nad stromymi brzegami rzeki Potskhovi (Pocchowickali) wyrosła ufortyfikowana twierdza górująca nad…

Zapomniane bogi czyli słowiańscy bogowie

Czas nam kończyć i ogień dogaszać. Budźcie dziatki swoje i wracajmy do domów. Dzieci powstały niechętnie, mrużąc zaspane oczy i garnąć się do tlącego się żarem paleniska. Stary spojrzał na nie z miłością i zadrżało w nim czułe słowiańskie serce. Pomyślał bowiem, że dopóki są dzieci, które o dawnych pamiętają bogach, stara wiara nie zginie. (Jakub Bobrowski, „Mitologia Słowiańska”) Giną w mrokach historii echa dawnych słowińskich wierzeń. Tysiąc lat chrześcijaństwa zniekształciło, zmieniło, a często bezpowrotnie zatarło dawne słowiańskie tradycje. Dziś na ich szczątkową rekonstrukcję pozwalają nieliczne źródła pisane, archeologiczne odkrycia oraz żmudna praca językoznawców. I choć…

Władcy Słowa czyli 10 najwybitniejszych polskich pisarzy XIX wieku

Gdy na mapie zabrakło polskiego państwa, a o losie narodu decydowali obcy, to oni wzięli odpowiedzialność za przetrwanie polskości. Krzepili serca pamięcią dawnej chwały, piętnowali narodowe przywary, edukowali społeczeństwo, budowali nowoczesny naród. Ich spektakularne powieści, narodowe epopeje czy pouczające nowele stały się fundamentem narodowej świadomości. W wielu aspektach to jak postrzegamy świat nawet współcześnie zawdzięczamy właśnie im. W okresie najdłuższego bezkrólewia okazali się faktycznymi władcami… Władcami Słowa! 1. Ignacy Krasicki Urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku nad Sanem. Pochodził ze zubożałej rodziny magnackiej kasztelana chełmskiego Jana Krasickiego. Kształcił się w kolegium jezuitów we Lwowie,…

Kolaborująca Łotwa

Wczasach uporczywego wytykania Polsce rzekomych win z okresu II wojny światowej, z których Polacy mieliby się rozliczyć, warto przypomnieć jak z niemieckim totalitaryzmem „walczyły” inne europejskie państwa i narody. Pora na światło dzienne wyciągnąć garść niewygodnych prawd i faktów, ukazać historię, o której wielu chciałoby zapomnieć. A więc do dzieła! Kurlandia i Semigalia Wraz z końcem XII wieku nastał kres niezależności łotewskich plemion Liwów, Łatgalów, Kurów i Zemgałów. Niemieckie krucjaty wkrótce mieczem wyrżnęły nad Bałtykiem posiadłości biskupów Rygi, Dorpatu i Ozylii oraz państwo Zakonu Kawalerów Mieczowych. Miejscowa ludność została spacyfikowana i schrystianizowana. W 1237 roku Kawalerowie…

Jaksa czyli państwo polskiego szlachcica między Rosją a Chinami

Na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej pokój panował rzadko. Wojny z rosnącą w siłę Moskwą toczyły się prawie bez przerwy. W pierwszej połowie XVII wieku szczęśliwe boje na wschodnich kresach państwa polsko-litewskiego prowadził król Władysław IV Waza. Długa wojna z Moskwą, w którą obok Polaków i Litwinów, zaangażowali się także Kozacy, zakończyła się sromotną klęską Moskali w 1634 roku. Rzeczpospolita utrzymała Smoleńsk. Świetne polskie zwycięstwo już wkrótce echem odbić miało się… na dalekiej Syberii. Podbój Syberii U kresu XVI wieku król Stefan Batory powstrzymał ekspansję Moskwy na Zachód i odepchnął ją od Morza Bałtyckiego na ponad 100 lat.…

Metro w Kijowie czyli oś życia ukraińskiej stolicy

Kijowskie metro przez ponad sześć dekad swego istnienia stało się jedną z wizytówek ukraińskiej stolicy. Szybkie, stylowe, nowoczesne… W chwili największego zagrożenia miasta dla mieszkańców Kijowa okazało się bezpieczną przystanią, a dla całej Ukrainy symbolem oporu i umiłowania wolności! Historia kijowskiego metra Pierwsze, jeszcze bardzo ogólne, koncepcje budowy kijowskiego metra pojawiły się już w XIX wieku w carskiej Rosji. Pomysł metra w Kijowie narodził się w 1884 roku. Nie znalazł jednak zwolenników. Do koncepcji powrócono w 1916 roku, a swój projekt przedstawiła wtedy Amerykańsko-Rosyjska Izba Przemysłowa. Wielkiemu przedsięwzięciu nie sprzyjały trudne czasy. Prace na większą skalę…

Sposób na Moskala czyli polityka Rzeczypospolitej wobec Rosji

Imperium to cytując za Słownikiem Języka Polskiego PWN «potężne państwo podporządkowujące sobie inne kraje». Na kartach historii świata znaleźć można długą listę następujących po sobie imperiów. Każdy pamięta o potężnych imperiach starożytności na czele z wspaniałym Imperium Rzymskim. Swoje imperia miała także nowożytność. Po dziś dzień swymi imperiami szczycą się Brytyjczycy, Rosjanie, Turcy, a nawet Szwedzi. Próżno jednak w historiografii światowej, a niestety także polskiej szukać określenia „Imperium Polskie”. Pojawia się ono wprawdzie sporadycznie w mediach czy Internecie. Zazwyczaj zostaje jednak szybko potraktowane jako wynik polskiej megalomani, a w skrajnych przypadkach objaw polskiego nacjonalizmu. Czy istniało…

Oldenburgowie – władcy Danii

Oldenburgowie to królewska dynastia, która u władzy utrzymała się przez stulecia. Na przestrzeni wieków rodzina Oldenburgów stała się jednym z najlepiej skoligaconych rodów Europy. Jej przedstawiciele sięgali po trony niemieckich księstw, Danii, Szwecji, Norwegii, Grecji, a nawet Rosji. Car Piotr III był przecież synem holsztyńskiego księcia Karola Fryderyka i carskiej córki Anny, a jego potomkowie pozostali rosyjskimi carami aż do rewolucji. Z bocznej linii Oldenburgów pochodził książę Filip – mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II. Oldenburgiem jest też zatem brytyjski następca tronu, książę Karol. Od prawie 600 lat Oldenburgowie rządzą też Królestwem Danii… Początek dynastii, kres unii…