Nie tylko trzy rozbiory czyli wszystkie próby zniszczenia Rzeczypospolitej

Imperium to cytując za Słownikiem Języka Polskiego PWN «potężne państwo podporządkowujące sobie inne kraje». Na kartach historii świata znaleźć można długą listę następujących po sobie imperiów. Każdy pamięta o potężnych imperiach starożytności na czele z wspaniałym Imperium Rzymskim. Swoje imperia miała także nowożytność. Po dziś dzień swymi imperiami szczycą się Brytyjczycy, Rosjanie, Turcy, a nawet Szwedzi. Próżno jednak w historiografii światowej, a niestety także polskiej szukać określenia „Imperium Polskie”. Pojawia się ono wprawdzie sporadycznie w mediach czy Internecie. Zazwyczaj zostaje jednak szybko potraktowane jako wynik polskiej megalomani, a w skrajnych przypadkach objaw polskiego nacjonalizmu. Co jest…

Gruzini – przyjaciele z Kaukazu

Gruzja to niewielkie państwo leżące u podnóża potężnych gór Kaukazu. To kraina wspaniałych krajobrazów, dobrego wina i… wielkich przyjaciół Polski. I mimo, że oba państwa dzieli prawie wszystko, tysiące kilometrów, klimat, tradycja i kultura, to oba narody połączyła jakaś dziwna więź. A jakie są jej źródła? Wspólna polsko-gruzińska historia… Starożytne państwo Gruzińskie dzieje giną w mrokach historii. Pierwsze organizmy państwowe pod Kaukazem pojawiły się w starożytności. Już wtedy gruzińskie państewka musiały walczyć o przetrwanie lawirując między sąsiednimi mocarstwami – Rzymem i Persją. Przez kolejne stulecia sytuacja ta powtarzała się wielokrotnie. Rzym, Persja, Arabowie, Bizancjum, Turcja, Mongołowie,…

Najpiękniejsze choinki przedwojennych polskich miast

Tradycja bożonarodzeniowego drzewka ginie w mrokach przeszłości. Pierwsze świadectwa ubierania choinki z okazji świąt Bożego Narodzenia pochodzą z XVI wiecznej Alzacji we Francji. Co ciekawe zwyczaj ten był mocno krytykowany przez miejscowy kościół jako pogański. Jeszcze w 1604 roku jeden z teologów głosił, że „wśród różnych głupstw świątecznych jest także choinka”. Mimo to popularność choinki rosła z każdym rokiem. W XVIII wieku choinki pojawiły się w królewskim Wersalu. Stało się to za pośrednictwem polskiej królowej Marii Leszczyńskiej, która zwyczaj ten poznała na wygnaniu w Alzacji, gdzie mieszkała u boku swego królewskiego ojca Stanisława Leszczyńskiego. Do Polski…

Kutaisi – miasto króla Bagrata i Złotego Runa

Kutaisi to drugie co do wielkości miasto Gruzji, położone w zachodniej części tego państwa. Polakom kojarzy się zazwyczaj z oryginalną nazwą oraz lotniskiem, z którego ruszają na podbój Gruzji. Często pomijane przez turystów, przez wielu określane jako najbrzydsze gruzińskie miasto. Ale czy aby na pewno? Dawna stolica Pod koniec VII wieku obszary położone u podnóża Kaukazu znalazły się pod panowaniem Arabów. Muzułmanom prowadzącym dżihad uległy takie potęgi jak Persja czy Bizancjum. Arabskim najeźdźcą uległa również Gruzja, która dotąd lawirowała między silniejszymi sąsiadami. Waleczni Gruzini stosunkowo szybko rozpoczęli jednak proces wypierania Arabów ze swych terenów. Ten zakończył…

„O pełną wolność i niezawisłość” czyli Zrzeszenie WiN

Wolność i Niezawisłość – WiN – to polska cywilno-wojskowa organizacja antykomunistyczna. Do życia powołana została 2 września 1945 roku w Warszawie przez płk. Jana Rzepeckiego. Organizacja stała się bezpośrednią kontynuatorką tradycji i idei Armii Krajowej, od początku opierając się na strukturach, kadrach i majątku AK. Tajne Zrzeszenie W pierwszej fazie swego istnienia Wolność i Niezawisłość zamierzało zająć się przede wszystkim działalnością polityczną. WiN nie wykluczał jednak możliwości zbrojnej samoobrony. Zrzeszenie domagało się przeprowadzenia wolnych wyborów oraz zaprzestania prześladowań politycznych. Członkowie WiN postulowali rewizję granic wschodnich oraz żądali opuszczenia terytorium Polski przez NKWD i Armię Czerwoną. Tak…

Historia Ukrainy w spiżu czyli 10 kijowskich pomników

Kijów to stolica historycznej Rusi oraz dzisiejszej Ukrainy. Na przestrzeni wieków miasto stało się miejscem symbolicznym, a nawet legendarnym. Każde wschodnioeuropejskie mocarstwo dążyło do jego zdobycia. Każde z nich pozostawiło też ślady w jego historii. Dziś  świadczą o nich kijowskie pomniki, które uważnego wędrowca poprowadzą dziejowym szlakiem od legendarnych początków Rusi po tragiczny okres stalinowskiego terroru. 1. Pomnik legendarnych założycieli Kijowa – Kija, Szczeka, Chorywa i ich siostry Łybedzi Kij to legendarny założyciel Kijowa. Był przywódcą jednego z rodów Polan wschodnich. Nim osiedlił się nad Dnieprem wojował w zbrojnych drużynach cesarzy Bizancjum. Miasto założył wraz ze…

„Rusinom ku obeldze i hańbie” czyli Bolesław Chrobry w Kijowie

Mieszko I umarł. Władzę w kraju błyskawicznie przejął jego syn Bolesław. Energiczny, zdecydowany, bezwzględny… Panowanie rozpoczął od wygnania macochy i swoich przyrodnich braci. Odtąd dzielił i rządził już nie tylko nad Wisłą, ale w całej Europie Środkowej. Bił Czechów, Niemców i Rusinów. Jego hufce przemierzały tereny od Łaby po… Kijów. Dagome iudex Książę Mieszko I zmarł w 992 roku. Pozostawił po sobie państwo wzmocnione i powiększone, rozciągające się między Odrą, Bugiem, Bałtykiem i Karpatami. W 991 roku sędziwy Mieszko I zdążył jeszcze oddać Polskę w opiekę Stolicy Apostolskiej. W tajemniczym dokumencie Dagome iudex, które wyszło z…

Szlakiem muru berlińskiego

Od Szczecina nad Bałtykiem po Triest nad Adriatykiem, w poprzek kontynentu zapadła żelazna kurtyna. Za tą linią leżą wszystkie stolice starodawnych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, wszystkie te miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką, są one wszystkie poddane, w takiej czy innej formie, wpływowi sowieckiemu, ale także – w wysokiej i rosnącej mierze – kontroli ze strony Moskwy. Gdy 5 marca 1946 roku w amerykańskim Westminster College w Fulton, w stanie Missouri, były premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill wygłosił to…

„Upokorzona wielkość Teutonów” czyli bitwa pod Cedynią

Był wiek X. Państwo Polan krzepło i rosło w siłę. Około 960 roku na książęcym stolcu w Wielkopolsce zasiadł Mieszko I… A co się tyczy kraju Mieszko, to [jest] on najrozleglejszy z ich krajów. Obfituje on w żywność, mięso, miód i rolę orną. (Ibrahim ibin Jakub) Germańskie Imperium W 476 roku upadł Rzym. Na gruzach Cesarstwa powstały liczne państewka stworzone przez germańskie plemiona. Bardzo szybko prym wśród nich poczęli wieść Frankowie. Już w 496 roku chrzest w obrządku katolickim przyjął frankoński władca Chlodwig I. Do końca VIII wieku większość Europy Zachodniej znalazła się pod władzą frankońskich…

Wachtang I Gorgasali – wojowniczy założyciel Tbilisi

Dzieje gruzińskiej państwowości sięgają starożytności. Pierwsze gruzińskie organizmy państwowe – Kolchida i Iberia – zaczęły kształtować się już w połowie I tysiąclecia p.n.e. Od początku musiały walczyć o przetrwanie ze wszystkimi regionalnymi mocarstwami, których wpływy sięgały na Kaukaz. Starożytnym Gruzinom przyszło wojować z Persami i Medami, Grekami Aleksandra Macedońskiego i Rzymianami. Narodziny Tbilisi U kresu starożytności, w V wieku n.e. gruzińskim królestwem Iberii władał Wachtang I Gorgasali. Większość jego długiego panowania upłynęła mu na ciężkich bojach, które prowadził z Persami. Jego kampanie wojenne okazały się na tyle skuteczne, że uniezależnił Gruzję od potężnych sąsiadów – Persów…