Eskadra Kościuszkowska czyli pogromcy bolszewików i… King Konga

W 1917 roku wraz z Amerykańskim Korpusem Ekspedycyjnym przybył do Europy pilot Merian Cooper. Od najmłodszych lat poszukiwał przygód. Jednocześnie od dzieciństwa słyszał o Polsce. Prapradziad Coopera walczył w bitwie pod Savannah u boku Kazimierza Pułaskiego. Pamięć o polsko-amerykańskim braterstwie broni była tak silna w rodzinie Cooperów, że młody Merian postanowił spłacić Polsce dług wdzięczności. W 1919 roku przybył do Lwowa i zaproponował swoją służbę gen. Rozwadowskiemu. Tak rozpoczęła się historia ochotniczej eskadry amerykańskich pilotów. Amerykańscy ochotnicy Oferta Meriana Copopera została przyjęta przez gen. Rozwadowskiego. Na werbunek amerykańskich pilotów wyraził zgodę także Józef Piłsudski. Już w…

Polacy i Żydzi. Tysiąc lat historii

W czasach rozmywania niemieckiej odpowiedzialności za Holocaust, siły wrogie Polsce raz po raz uderzają w nasz kraj nośnym zarzutem antysemityzmu. Zarzut ten uznać można nie tylko za fałszywy, ale wręcz absurdalny. Śledząc bowiem dzieje wspólnej polsko-żydowskiej egzystencji wyciągnąć można wnioski zgoła odmienne. Wnioski, w których Polak z żydowskiego „wroga” staje się nagle pierwszym przyjacielem Izraelity. Pod opieką Piastów Początki relacji polsko-żydowskich sięgają tysiąca lat. Już u zarania polskiej państwowości jedno z pierwszych pisemnych świadectw na temat Polski wyszło spod pióra właśnie Żyda, a konkretnie żydowskiego kupca i podróżnika w służbie Maurów – Ibrahim ibn Jakuba. Czytamy…

Skalne Miasto – Uplisciche, Gruzja

Dzieje Gruzji giną w mrokach starożytności. Za najdawniejsze gruzińskie państwa uznaje się Kolchidę i Iberię, które ukształtowały się w połowie I tysiąclecia p.n.e. Prometeusz czy Amirani? Kolchowie i Iberowie prowadzili ożywioną wymianę handlową z licznymi greckimi faktoriami położonymi na wybrzeżach Morza Czarnego. Niewielu zdaję sobie sprawę z tego, że jeden z najpopularniejszych greckich mitów swe źródła ma właśnie w Gruzji. Pierwowzorem mitycznego, greckiego herosa Prometeusza był bowiem bohater gruzińskich opowieści Amirani. To właśnie on miał podarować ludzkości ogień za co został ukarany przez bogów. Został przykuty do skał Kaukazu gdzie cierpiał okrutne męki. Orzeł codziennie wydziobywał…

Obrona Nowosielec. O tym jak chłop polski Tatarom czoła stawił

Latem 1624 roku groza zawisła nad wszystkimi południowo-wschodnimi ziemiami Rzeczpospolitej. Z początkiem czerwca w polskie granice wkroczyła potężna tatarska orda prowadzona przez Kantymira Murzę – Krwawego Miecza. Paląc, plądrując i mordując tatarskie zagony dotarły aż do Wisły. Zatrzymać wroga próbował hetman polny koronny Stanisław Koniecpolski, w wielu miejscach za broń chwycili także chłopi. Niezdobyty kościół 9 czerwca 1624 roku tatarskie oddziały dotarły na Podkarpacie. Płonęły wsie i kościoły. Ginęli wszyscy, którzy stawiali jakikolwiek opór, mordowani byli kapłani, a miejscowa ludność tysiącami trafiała w tatarską niewole. Śmierć i pożoga zataczały coraz szersze koło. Na niespodziewany opór najeźdźcy…

Jan Olszewski. Adwokat Prawdy

Jan Olszewski urodził się 20 czerwca 1930 roku w Warszawie. Pochodził z rodziny kolejarskiej. W czasie niemieckiej okupacji, jeszcze jako dziecko, działał w Szarych Szeregach. W harcerskiej organizacji nosił pseudonim „Orlik”. Jako łącznik uczestniczył w powstaniu warszawskim, miał wtedy zaledwie 14 lat. Po II wojnie światowej ukończył szkołę średnią i rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przeciw komunistom Całą swą powojenną aktywność Jan Olszewski nakierował na walkę z komunistami. Już w latach 1946–1947 działał w młodzieżowym kole Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka. Później jako adwokat, bardzo szybko, stał się czołowym obrońcą wszystkich prześladowanych przez władzę ludową.…

O Katarzynie Jagiellonce. „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela…”

W II połowie XVI wieku u wybrzeży Morza Bałtyckiego powiało silnymi zmianami. Z mapy Europy znikało właśnie państwo Zakonu Kawalerów Mieczowych obecne od średniowiecza na terenach dzisiejszej Łotwy i Estonii. Rozpoczynał się pierwszy akt rozgrywki mocarstw o panowanie nad Bałtykiem. Do wojny szykowała się Rzeczpospolita, Szwecja i Moskwa. Nastał czas wielkiej polityki i… wielkiej miłości. Posłowie z północy W 1562 roku do Wilna przybyli z mroźnej Finlandii posłowie szwedzkiego królewicza Jana. Przybysze z północy upadli przed polskim królem Zygmuntem Augustem prosząc go o rękę jego siostry Katarzyny. W obliczu nadchodzącego starcia o Bałtyk mariaż królewskiej siostry…

Śmierć Lachom! 10 największych zbrodni przeciwko Polakom na Wschodzie w XX wieku

Polacy na Kresach Wschodnich byli obecni od stuleci. Przybywali tam budując cywilizacje, tworząc miasta, wsie, drogi. Przez wieki żyli na tych terenach sąsiadując z Ukraińcami, Białorusinami, Żydami, Niemcami i Litwinami. Tereny wschodnie od zawsze były miejscem niespokojnym. Dochodziło tam do wojen, rewolucji, powstań. Celem zewnętrznych najeźdźców czy wewnętrznych rozruchów nieraz padali zamieszkujący Kresy Wschodnie Polacy. Aż do XX wieku żadne z tych wydarzeń nie zagroziło istnieniu polskości na tych terenach. Wszystko zmieniło się wraz z bolszewicką rewolucją w Rosji oraz powstaniem totalitaryzmów komunistycznego i niemieckiego. Począwszy od 1917 roku Polacy stali się głównym celem dla wszystkich…

Za czarny chleb. Niemiecka zbrodnia w Paulinowie

Jesienią 1942 roku Niemcy rozpoczęli likwidację getta w mazowieckiej Sterdyni. Przebywało w nim około tysiąca osób żydowskiego pochodzenia. Wielu z nich udało się zbiec. Większość z uciekinierów pomoc i ratunek znalazła w domach mieszkańców okolicznych wsi. Wiedzieli o tym Niemcy. Rozpoczęło się polowanie na Żydów i… Polaków. Żydowski prowokator Z końcem roku 1942 do wsi Paulinów przybył mężczyzna. Twierdził, że jest Żydem i uciekł z transportu do Treblinki. Błagał o pomoc. Okoliczni mieszkańcy postanowili go ratować. Przybysz dołączył do Żydów, których już wcześniej ukrywali mieszkańcy wsi. W akcję pomocy włączyła się cała społeczność. Miejscowi rolnicy dostarczali…

Kijów, Ukraina – pomnik ofiar Wielkiego Głodu

Szlaki polskiego imperium zaprowadziły mnie do Kijowa. Jednak nie o polskiej chwale będzie ten wpis, a o jednym z pomników, na który natrafiłem wędrując ulicami ukraińskiej stolicy. Pomniku mimo, że niewielkim i niepozornym, ale jakże przejmującym. Pomniku małej, chudej dziewczynki ściskającej w dłoniach pięć kłosów zbóż. Dziewczynki, która stała się symbolem wszystkich ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie. Wielki Głód Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33. Był wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego, ze Stalinem na czele, prowadzącej do przymusowej kolektywizacji rolnictwa i bezwzględnie narzuconych chłopom, nieodpłatnych kontyngentów dostaw produktów rolnych. W latach 1921–1947, z powodu…

O Kolei Transandyjskiej Ernesta Malinowskiego

Dwa lata zajęła polskiemu inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu praca nad planami kolei transandyjskiej. Jej trasa miała pokonywać nie tylko tysiące metrów różnic wysokości, ale też wszystkie strefy klimatyczne od mroźnych gór po gorące pustynie. Peruwiański rząd przekazał je do oceny inżynierom brytyjskim. Odpowiedź była jednoznaczna, inwestycja jest niemożliwa. Międzyczasie w Peru wybuchła wojna z Hiszpanią. Do obrony niepodległości młodego państwa walnie przyczynił się Malinowski. Narodowemu bohaterowi z Callao nie można już było odmówić… Niezwyciężony inżynier Prace budowlane ruszyły w 1870 roku. 1 stycznia w Limie wmurowano kamień węgielny. Wkrótce w wysokie Andy ruszyło 10 tys. robotników uzbrojonych…