• Home
  • Polska
  • Perła Srebrnego Wieku czyli Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

Perła Srebrnego Wieku czyli Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach to obiekt wyjątkowy. Mimo historycznych burz nie stracił niczego ze swego pierwotnego majestatu, stając się architektoniczną i artystyczną kroniką dziejów Rzeczpospolitej Wazów. Perłą polskiego Srebrnego Wieku.

Jakub Zadzik

Historia Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach nierozerwalnie złączona jest z osobą Jakuba Zadzika. Mimo, że pochodził jedynie z niezbyt zamożnej rodziny szlacheckiej zdołał przebojem wedrzeć się na szczyty władzy politycznej i kościelnej Rzeczpospolitej w czasach Wazów. Urodził się w 1582 roku. Nauki pobierał w kolegium jezuitów w Kaliszu, Akademii Krakowskiej oraz Uniwersytecie w Perugii w Italii, gdzie uzyskał tytuł doktora obojga praw – cywilnego i kanonicznego. Święcenia kapłańskie przyjął w Rzymie. Po powrocie do kraju w 1605 roku rozpoczął pracę w kancelarii królewskiej Zygmunta III Wazy. Zdolności i wykształcenie zaprowadziły go na stanowiska sekretarza wielkiego koronnego, kanclerza wielkiego koronnego oraz biskupa chełmińskiego i krakowskiego. W Rzeczpospolitej Zygmunta III oraz Władysława IV stał się Jakub Zadzik jednym z kreatorów polityki zagranicznej państwa oraz uczestnikiem najważniejszych wydarzeń politycznych swoich czasów. W 1629 roku prowadził rokowania ze Szwedami w Altmarku, a w 1635 roku negocjował z nimi w Sztumskiej Wsi. Rok wcześniej jako przedstawiciel korony polskiej podpisał się pod pokojem zawartym z Moskwą w Polanowie. Jako jeden z czołowych hierarchów kościoła katolickiego w kraju podjął walkę z wpływami różnowierców w Polsce. Na jego celowniku znaleźli się przede wszystkim arianie. W 1638 doprowadził do likwidacji ich słynnego ośrodka w Rakowie. W 1637 roku zdecydował o budowie nowej siedziby biskupiej. Tak rozpoczynała się historia Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Jakub Zadzik – biskup krakowski i chełmiński, kanclerz wielki koronny. Źródło: Portret z kościoła w Rakowie. Źródło: Malarz nieznany, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, 2022 rok. Fot. Rafał Worwa

Pałac Biskupów Krakowskich

Autorem pałacu w Kielcach był jeden z architektów włoskich związanych z dworem królewskim. Prawdopodobnie był to Tommaso Poncino – Wenecjanin, twórca wielu pałaców i świątyń w całej Polsce. Prace budowlane ostatecznie ukończono w 1644 roku już po śmierci fundatora pałacu Jakuba Zadzika. Jego wykończeniem zajęli się jednak następcy krakowskiego biskupa. W ten sposób powstał murowany, piętrowy budynek na planie zbliżonym do kwadratu z czterema wieżami ustawionymi w narożach. Pałac, przylegający ogród oraz zabudowania gospodarcze zostały otoczone 600m murem z łamanego kamienia. Najpoważniejsza przebudowa pałacu przypadła na wiek XVIII. O wzniesieniu skrzydeł bocznych zdecydował wtedy biskup Felicjan Szaniawski. W ten sposób znacznie zwiększona została powierzchnia mieszkalna pałacu. Bogaty, barokowy wystrój i zdobienia pałacu od początku jego istnienia podkreślały dokonania państwowe i kościelne jego fundatora. Sufity pokojów biskupich i senatorskich pokryły wspaniałe plafony Tomasza Dolabelli przedstawiające udział biskupa Zadzika w królewskim sądzie nad Arianami oraz pokojowych rokowaniach ze Szwecją i Rosją. Około roku 1860, w ramach prac restauratorskich, plafony zmodyfikował malarz Aleksander Rycerski. On też jest autorem plafonu zdobiącego jeden z pokojów senatorskich, który obrazuje pożar zdobytej przez Polaków Moskwy w 1612 roku. Największą pałacową salą była izba stołowa górna o powierzchni prawie 200m2. Jej strop wykonany został z 21 modrzewiowych belek oraz ponad tysiąca zdobionych desek. Na jej ścianach zawisło ponad 50 portretów biskupów krakowskich. Wystroju pałacowych komnat dopełniały tapiserie z motywami mitologicznymi i biblijnymi oraz drewniane meble wykonane przez najprzedniejszych polskich i europejskich rzemieślników.

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach. Widok od strony pałacowego ogrodu. 2022 rok. Fot. Rafał Worwa

Pałacowe wnętrza. Pierwszy pokój biskupi. Na ścianie widoczny wizerunek biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka. Zdjęcie mojego autorstwa, 2022 rok

Świadek historii

Pałac Biskupów Krakowskich przez stulecia swego istnienia stał się niemym świadkiem burzliwej polskiej historii. W 1661 roku w pałacu przez tydzień rezydował z całym dworem król Jan Kazimierz. Jeszcze w tym samym roku swoją kwaterę założyli w nim przywódcy wojskowej konfederacji Związku Święconego, którzy domagali się wypłaty wojsku koronnemu zaległego żołdu. W 1702 roku przed bitwą pod Kliszowem w pałacu przebywał król szwedzki Karol XII. Szwedzi obeszli się z biskupią rezydencją w swoim stylu łupiąc ją dotkliwie. Z końcem XVIII wieku, decyzją Sejmu Czteroletniego, pałac przeszedł na własność Rzeczpospolitej. W XIX wieku, już po rozbiorach, pełnił szereg funkcji administracyjnych i wojskowych m.in. lazaretu, sądu czy urzędu. W jego murach rezydował pierwszy biskup kielecki Wojciech de Boża Wola Górski, a siedzibę znalazła pierwsza polska wyższa uczelnia techniczna powołana do życia staraniem Stanisława Staszica, późniejsza krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. W 1914 roku w pałacu przebywał sztab Legionów Józefa Piłsudskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym stał się siedzibą władz województwa kieleckiego. W jego wnętrzu zorganizowano jednocześnie mauzoleum Marszałka Piłsudskiego. W czasie okupacji niemieckiej swoją siedzibę założyli w nim hitlerowcy. Po zakończeniu II wojny światowej do pałacu wróciły samorządowe polskie władze. Rezydowały w nim aż do 1971 roku kiedy to dawny Pałac Biskupów Krakowskich przekazany został Muzeum Świętokrzyskiemu w Kielcach. Odtąd, pałac poddany skrupulatnej renowacji stał się wizytówką miasta i architektoniczną perłą regionu. Dziś jest siedzibą Muzeum Narodowego, Galerią Malarstwa Polskiego oraz miejscem kultywowania pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim.

Sufit trzeciego pokoju biskupiego ozdobiony plafonem Tomasza Dolabelli. Prezentuje on królewski sąd nad Arianami w 1638 roku. W centrum widoczny król Władysław IV, obok m.in. biskup Jakub Zadzik i hetman Stanisław Koniecpolski. Fot. Rafał Worwa, 2022 rok

Sufit pierwszego pokoju senatorskiego ozdobiony plafonem Tomasza Dolabelli. Prezentuje on dyplomatyczne negocjacje ze Szwedami w Sztumskiej Wsi i Altmarku oraz Rosjanami w Polanowie. We wszystkich tych wydarzeniach uczestniczył biskup Zadzik. Fot. Andrzej Worwa, 2022 rok

Echa potęgi

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich stanowi jedną z najwspanialszych barokowych rezydencji polskich. Architektoniczny styl, bogate wyposażenie oraz oryginalne plafony czynią z niego unikatowy obiekt historyczny. Wzniesiony w okresie największej potęgi Rzeczpospolitej Obojga Narodów stał się jej wizytówką i pamiątką. Po dziś dzień w jego wnętrzach usłyszeć można echa wielkich polskich zwycięstw, znaleźć ślady polskiej dominacji nad potężnymi wrogami oraz napotkać wizerunki polskich władców i mężów stanu.

Piotr Worwa

Bibliografia:

Historia. Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Muzeum Narodowe w Kielcach, mnki.pl

Kielce. Pałac Biskupów Krakowskich, „Cuda Polski. Miejsca, które musisz zobaczyć”, Wydawnictwo Publicat

Przewodnik. Pałac Biskupów Krakowskich, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2012.

Tytułowa grafika: Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, 2022 rok. Fot. Rafał Worwa

Dodaj komentarz