• Ryga. Trzy wieże

    Trzy budowle, trzy świątynie, trzy wieże… Nad miastem Ryga górują od zawsze. Widoczne na historycznych rycinach i współczesnych zdjęciach niezmiennie nadają charakteru miejskiemu krajobrazowi stolicy Łotwy. W historię tej nadbałtyckiej metropolii wpisały…