Kolaborująca Portugalia

W czasach uporczywego wytykania Polsce rzekomych win z okresu II wojny światowej, z których Polacy mieliby się rozliczyć, warto przypomnieć jak z niemieckim totalitaryzmem „walczyły” inne europejskie państwa i narody. Pora na światło dzienne wyciągnąć garść niewygodnych prawd i faktów, ukazać historię, o której wielu chciałoby zapomnieć. A więc do dzieła! Zmierzch Imperium U progu XX wieku Portugalia była już tylko cieniem dawnego potężnego imperium kolonialnego. O dawnej świetności świadczyły ostatnie zamorskie posiadłości w Afryce (Angola, Mozambik) i Azji (Goa, Makau, Timor Wschodni). Jeszcze w 1825 roku Lizbona uznała niepodległość Brazylii, a państwo pogrążyło się w…

Słowiańskie wierzenia cz. 3 – demony leśne

Przedchrześcijańska historia ziem polskich ginie w mrokach średniowiecza. Pytań jest wiele, odpowiedzi mało, a wiarygodnych źródeł jeszcze mniej. Jedną z największych niewiadomych tamtego okresu pozostaje kwestia wierzeń i religijnego kultu mieszkańców ówczesnych ziem nad Wisłą, Wartą i Bugiem. Tysiąc lat chrześcijaństwa zniekształciło, zmieniło, a często bezpowrotnie zatarło dawne słowiańskie tradycje. Mimo upływu czasu relikty dawnych wierzeń w szczątkowej formie tliły się na polskiej wsi jeszcze sto lat temu. Badania historyków, etnografów i pasjonatów kultury ludowej, którzy na przełomie XIX i XX wieku wyruszyli na polską wieś pozwalają choć trochę zrekonstruować dawne słowiańskie wierzenia. Warto się z…

Kongresówka w ogniu czyli Rewolucja 1905 roku i akcja w Bezdanach

Początek XX wieku zatrząsnął w posadach rosyjskim imperium Romanowów. W 1905 roku przeciwko carskiej władzy wybuchła robotnicza rewolucja. Stajki, powstania i zamachy ogarnęły całą Rosję. Wkrótce jednym z najniespokojniejszych regionów imperiów carów miał ponownie okazać się Kraj Nadwiślański… Organizacja Bojowa W Kongresówce wrzało. Robotnicze wystąpienia i terrorystyczne zamachy rozlały się po kraju. Opór przeciwko zaborcy podsycali socjaliści z Polskiej Partii Socjalistycznej. W szeregach PPS utworzona została specjalna Organizacja Bojowa przeznaczona do walki z caratem. Na jej czele stanął Józef Piłsudski. Nadzieję na klęskę odwiecznego wroga rozbudziła dodatkowo wojna rosyjsko-japońska w 1904 roku. To właśnie konflikt na…

Kolaborująca Słowacja

W czasach uporczywego wytykania Polsce rzekomych win z okresu II wojny światowej, z których Polacy mieliby się rozliczyć, warto przypomnieć jak z niemieckim totalitaryzmem „walczyły” inne europejskie państwa i narody. Pora na światło dzienne wyciągnąć garść niewygodnych prawd i faktów, ukazać historię, o której wielu chciałoby zapomnieć. A więc do dzieła! Słowacka tożsamość Na przestrzeni wieków Słowacja pozostawała częścią składową środkowoeuropejskich mocarstw: Królestwa Węgier, a później cesarstwa austriackich Habsburgów. Tradycyjnie silne wpływy kulturalne pod Tatrami posiadali również Czesi. Słowacka tożsamość narodowa zaczęła budzić się dopiero z końcem XVIII wieku. W kolejnych dziesięcioleciach nieliczna słowacka inteligencja rozpoczęła…

Słowiańskie wierzenia cz. 2 – demony żywiołów – wody, ognia i wiatru

Przedchrześcijańska historia ziem polskich ginie w mrokach średniowiecza. Pytań jest wiele, odpowiedzi mało, a wiarygodnych źródeł jeszcze mniej. Jedną z największych niewiadomych tamtego okresu pozostaje kwestia wierzeń i religijnego kultu mieszkańców ówczesnych ziem nad Wisłą, Wartą i Bugiem. Tysiąc lat chrześcijaństwa zniekształciło, zmieniło, a często bezpowrotnie zatarło dawne słowiańskie tradycje. Mimo upływu czasu relikty dawnych wierzeń w szczątkowej formie tliły się na polskiej wsi jeszcze sto lat temu. Badania historyków, etnografów i pasjonatów kultury ludowej, którzy na przełomie XIX i XX wieku wyruszyli na polską wieś pozwalają choć trochę zrekonstruować dawne słowiańskie wierzenia. Warto się z…

Bitwa pod Orszą czyli najwspanialsza wiktoria polskiego Złotego Wieku

Na wschodnich rubieżach państwa polsko-litewskiego rzadko panował pokój. Rosnące w siłę państwo moskiewskie już w XV wieku mocno naciskało na Wielkie Księstwo Litewskie. Przyśpieszał proces „zbierania ziem ruskich”, który zapoczątkował wielki książę moskiewski Iwan III Srogi. Na drodze imperialnych zapędów Moskwy stanęli Jagiellonowie, synowie Kazimierza Jagiellończyka – Aleksander i Zygmunt. Narodziny potęgi Moskwa jeszcze w XIV wieku była tylko jednym z wielu, zależnych od Tatarów, księstw rozbitej Rusi. Fundamenty pod budowę silnego państwa moskiewskiego wznieśli w tym okresie książęta Iwan Kalita, i jego wnuk Dymitr Doński. Pierwszy umocnił władzę Moskwy i wysunął ją na czoło ruskich…

Ojcowie Niepodległości czyli 10 najważniejszych twórców odrodzonej Polski

W najczarniejszą noc niewoli śnili o niepodległej Polsce. Różnymi drogami zmierzali do tego najświętszego dla nich celu. Różniły ich pochodzenie, doświadczenia, poglądy i przekonania. Łączyła ich Polska! W decydującym momencie, gdy historia przyśpieszyła, połączyli siły i razem poprowadzili Naród do wolności. Charyzmatyczni, niezależni, wybitni… Ojcowie Niepodległości! 1. Józef Piłsudski Urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie. Dorastał w patriotycznej atmosferze szlacheckiego domu. W 1887 roku został wplątany przez brata Bronisława w spisek na życie cara Aleksandra III, co skończyło się dla niego pięcioletnią zsyłką na Syberię. Po powrocie do Wilna związał się z…

Kolaborująca Rosja

W czasach uporczywego wytykania Polsce rzekomych win z okresu II wojny światowej, z których Polacy mieliby się rozliczyć, warto przypomnieć jak z niemieckim totalitaryzmem „walczyły” inne europejskie państwa i narody. Pora na światło dzienne wyciągnąć garść niewygodnych prawd i faktów, ukazać historię, o której wielu chciałoby zapomnieć. A więc do dzieła! Czerwona rewolucja Nim zakończyła się I wojna światowa Rosję ogarnął chaos rewolucji. W 1917 roku rewolucja lutowa zrzuciła z tronu cara Mikołaja II. Pół roku później rewolucja październikowa wyniosła do władzy bolszewików. Rozpoczynał się czerwony terror. 3 marca 1918 roku w Brześciu Litewskim sowiecka już…

Wierzenia Słowian cz. 1 – demony nocy i śmierci

Przedchrześcijańska historia ziem polskich ginie w mrokach średniowiecza. Pytań jest wiele, odpowiedzi mało, a wiarygodnych źródeł jeszcze mniej. Jedną z największych niewiadomych tamtego okresu pozostaje kwestia wierzeń i religijnego kultu mieszkańców ówczesnych ziem nad Wisłą, Wartą i Bugiem. Tysiąc lat chrześcijaństwa zniekształciło, zmieniło, a często bezpowrotnie zatarło dawne słowiańskie tradycje. Mimo upływu czasu relikty dawnych wierzeń w szczątkowej formie tliły się na polskiej wsi jeszcze sto lat temu. Badania historyków, etnografów i pasjonatów kultury ludowej, którzy na przełomie XIX i XX wieku wyruszyli na polską wieś pozwalają choć trochę zrekonstruować dawne słowiańskie wierzenia. Warto się z…

Nad Popradzkim Stawem

Dolina Mięguszowiecka jest jedną z majestatycznych tatrzańskich dolin. Na długości 7,5 km biegnie między stromymi szczytami słowackich Tatr Wysokich. Pod wieloma względami jest jednak doliną wyjątkową. To właśnie w Dolinie Mięguszowieckiej z górskich potoków – Hińczowego i Krupa – powstaje rzeka Poprad, która na ponad 30 km stanowi granice polsko-słowacką. Jeden z górskich strumieni, potok Krupa, swój początek bierze w Popradzkim Stawie, który ulokował się w centrum Doliny Mięguszowieckiej u podnóża Osterwy. Popradzki Staw Popradzki Staw leży w głównej części Doliny Mięguszowieckiej na wysokości 1494 m n.p.m. Jego powierzchnia to prawie 6,3 ha. Głębokość jaką osiąga…