Christiansborg, Rosenborg i Amelianborg czyli trzy gniazda Oldenburgów

Dynastia Oldenburgów rządzi Królestwem Danii od prawie 600 lat. Monarchia przeszła w tym czasie burzliwą drogę od sytemu elekcyjnego, przez absolutny, aż po parlamentarny. Niezmiennie jest jednak rządzona przez królewski ród Oldenburgów, którego najbardziej widocznymi symbolami stały się spektakularne królewskie siedziby. Prawdziwe gniazda Oldenburgów! Zamek w Kopenhadze Historia najwspanialszego pałacu Kopenhagi sięga pierwszych wieków duńskiej monarchii. W 1167 roku biskup Absalon – doradca i towarzysz króla Waldemara Wielkiego, wódz i wojownik, założyciel Kopenhagi – na miejscu dzisiejszego pałacu wzniósł warowny zamek. Zlokalizowany został na niewielkiej wyspie w sąsiedztwie biegnącego nad Bałtyk szlaku handlowego. Dwa wieki później…

Zamek Orawski czyli siedziba władców Orawy

Zamek Orawski, przed stuleci wzniesiony na stromej skale, dumnie góruje nad wartkim nurtem rzeki Orawy. Po dziś dzień świadczy o potędze węgierskiego rodu Thurzonów oraz bogactwie dawnego „Państwa Orawskiego” – największej i najbardziej znaczącej posiadłości ziemskiej na obszarze historycznej Słowacji… Na węgiersko-polskiej granicy Pierwsze historyczne wzmianki na temat Zamku Orawskiego sięgają roku 1267. Wiadomo jednak, że na stromej skale już wcześniej wznosiły się umocnienia drewnianej warowni. Już wtedy Zamek Orawski stanowił centrum polityczne i administracyjne całej Orawy. Przez kolejne stulecia zamkiem i okolicznymi włościami w imieniu węgierskich królów rządzili potężni magnaci, którzy nierzadko sięgali po najwyższe…

Traktat Ryski. W Domu Czarnogłowych…

Traktat ryski, zawarty w roku 1921 między Polską, a Radzieckimi Republikami Rosyjską i Ukraińską, kończący wojnę polsko-bolszewicką, to jeden z najważniejszych traktatów pokojowych w dziejach Europy. Mimo, że niedoceniony i zapomniany, to właśnie on, wraz z traktatem wersalskim, zdecydował o ostatecznym kształcie Europy na całe dwudziestolecie międzywojenne. Wojna polsko-bolszewicka Klęska państw centralnych w I wojnie światowej, rozpad Austro-Węgier oraz rewolucja w Rosji starły w proch stary europejski ład. Upadały stare imperia, szerzyła się rewolucja, powstawały nowe państwa. Międzynarodowa koniunktura oraz faktyczna klęska wszystkich zaborców pozwoliły odrodzić się również Polsce. 16 listopada 1918 roku, obecny już w…

Historia Danii w spiżu czyli 10 pomników Kopenhagi

Dzieje Danii i samej Kopenhagi giną gdzieś w epoce Wikingów. Przez kolejne stulecia Królestwo przeszło burzliwą drogę od postrachu Europy i największej potęgi Morza Bałtyckiego do jednego z najbogatszych państw kontynentu z najszczęśliwszymi mieszkańcami na świecie. Zmieniało się wszystko. Niezmienna pozostawała duńska monarchia. Tą dziejową duńską drogę obserwować można wędrując szlakiem kopenhaskich pomników. Na cokołach duńskiej stolicy czołowe miejsce znaleźli oczywiście przedstawiciele duńskiej rodziny królewskiej – Oldenburgowie. To ich sylwetki, a także postacie innych duńskich bohaterów, prezentują historie Królestwa Danii. Historię w spiżu! Fontanna Gefion We wczesnym średniowieczu w skład ziem duńskich wchodziła cała Jutlandia wraz…

Wojna na Ukrainie. Imperium Zła kontratakuje

Był rok 1991. Niemożliwe stawało się możliwe. W gruzy walił się Związek Radziecki. Kolejne republiki ogłaszały niepodległość. W Moskwie zwykli Rosjanie powstrzymali czołgi puczystów Janajewa, które próbowały ratować rozpadające się Imperium. 24 sierpnia niepodległość ogłosiła Ukraina. Cztery dni później w Kijowie zjawiła się rosyjska delegacja na czele z wiceprezydentem Aleksandrem Ruckojem. Wysłannicy Borysa Jelcyna – pierwszego prezydenta Federacji Rosyjskiej – wieźli ze sobą jasne przesłanie „jesteśmy jednym narodem”. Ukraińców jednak nie dało się już zatrzymać. Rosyjska delegacja musiała opuścić Kijów. Na odjezdne Ruckoj zdążył rzucić jeszcze, że jeśli Ukraina pójdzie swoją drogą to Rosja… upomni się…

Józef Kuraś „Ogień”. Prawdziwa historia władcy Podhala

Minęła północ. Był 22 lutego 1947 roku. Nad otulonym śniegiem Nowym Targiem królowała mroźna noc. W otoczonym przez wojsko szpitalu umierał bandyta. I tylko nocny wiatr zawodził cicho o… królu Podhala. Tak się skończył góralski epos. Już nie żyje tatrzański Janosik, góral Józef Kuraś z Waksmundu, którego sława na Podhalu zaćmiła mit poprzednika i żyć będzie przez wiele lat, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Mówić o nim będą juhasi wieczorami na halach, przy buzującym ognisku. Szeptać o nim będą babki wnuczkom w góralskich chałupach, w czasie długich, zimowych wieczorów… I jeszcze wiele lat będzie jak zmora,…

Mikołaj II – ostatni car Rosji

Niewielu było władców w dziejach ludzkości, których życiem kierowało nieubłagane fatum, będące przyczyną ich końcowej klęski tak osobistej, jak i rządzonego przez nich państwa. Urodzony w dniu świętego Hioba Mikołaj był zbyt słaby, by rzucić wyzwanie złemu losowi i stojąc u steru Rosji, przeprowadzić ją bezpiecznie przez wzburzony wiatrem historii ocean dziejów. (Grzegorz Jasiński, „Dynastie Europy. Romanowowie”) Imperium Rosyjskie W wiek XX Rosja wkraczała jako światowe imperium. Władza rosyjskiego cara rozciągała się na ogromnych obszarach Eurazji. Na zachodzie sięgała ziem polskich, Finlandii i wybrzeży Bałtyku. Na południu oparła się o brzegi Morza Czarnego i Kaukaz. Carowie…

Ryga – 10 pereł łotewskiej architektury

Moje myśli idą w jednym kierunku – znaczenie budynku i jego wpływ na Łotyszy. (Gunārs Birkerts – łotewski architekt) Osiem wieków miasta Rygi odcisnęło na nim piętno niełatwej historii. Znakomicie dostrzec można je w ryskiej architekturze. Mieszanka stylów i tradycji, pozostałości panowania ościennych mocarstw oraz architektoniczne wyrazy pragnienia wolności… Wszystko to odnaleźć można w urokliwych uliczkach Rygi, które szlakiem architektonicznych perełek prowadzą od średniowiecznych początków miasta, aż do współczesności. 1. Baszta Prochowa Ryskie mury obronne zostały wzniesione w latach 1206-1207. W kolejnych dekadach i stuleciach były systematycznie rozbudowywane. Głównym budulcem, który wykorzystywano był kamień i cegła.…

Na straży polskiej suwerenności czyli Prezydenci RP na Uchodźstwie

Ich misja rozpoczęła się we wrześniu 1939 roku. Gdy pod ciosami Niemców i Sowietów upadło polskie państwo, a polskie władze internowane zostały w Rumunii, prezydent Ignacy Mościcki na mocy uprawnień, które zapewniała mu konstytucja kwietniowa, zrzekł się stanowiska, a swym następcą mianował Władysława Raczkiewicza. Odtąd kolejni polscy Prezydenci na Uchodźstwie, stali na straży ciągłości polskiej państwowości. Nie było to łatwe. Gdy po zakończeniu II wojny światowej w Polsce władzę przejęli przywiezieni na rosyjskich tankach komuniści, ich droga nad Wisłę została zamknięta. Odcięci od Ojczyzny, porzuceni przez zachodnich Aliantów, niezłomnie strzegli tradycji polskiej suwerenności, której symbolami stały…

Kolaborująca Belgia

Wczasach uporczywego wytykania Polsce rzekomych win z okresu II wojny światowej, z których Polacy mieliby się rozliczyć, warto przypomnieć jak z niemieckim totalitaryzmem „walczyły” inne europejskie państwa i narody. Pora na światło dzienne wyciągnąć garść niewygodnych prawd i faktów, ukazać historię, o której wielu chciałoby zapomnieć. A więc do dzieła! Narodziny Belgii Ziemie belgijskie już od średniowiecza stanowiły własność regionalnych potęg: Burgundii, Habsburgów, Francji. W 1579 roku północna, protestancka, część Niderlandów dokonała cesji tworząc niezależną Republikę Zjednoczonych Prowincji. Tak narodziła się Holandia. Część południowa, katolicka, (obecna Belgia i Luksemburg) pozostała pod rządami Habsburgów hiszpańskich, a w…