Historia Danii w spiżu czyli 10 pomników Kopenhagi

Dzieje Danii i samej Kopenhagi giną gdzieś w epoce Wikingów. Przez kolejne stulecia Królestwo przeszło burzliwą drogę od postrachu Europy i największej potęgi Morza Bałtyckiego do jednego z najbogatszych państw kontynentu z najszczęśliwszymi mieszkańcami na świecie. Zmieniało się wszystko. Niezmienna pozostawała duńska monarchia. Tą dziejową duńską drogę obserwować można wędrując szlakiem kopenhaskich pomników. Na cokołach duńskiej stolicy czołowe miejsce znaleźli oczywiście przedstawiciele duńskiej rodziny królewskiej – Oldenburgowie. To ich sylwetki, a także postacie innych duńskich bohaterów, prezentują historie Królestwa Danii. Historię w spiżu! Fontanna Gefion We wczesnym średniowieczu w skład ziem duńskich wchodziła cała Jutlandia wraz…

Wojna na Ukrainie. Imperium Zła kontratakuje

Był rok 1991. Niemożliwe stawało się możliwe. W gruzy walił się Związek Radziecki. Kolejne republiki ogłaszały niepodległość. W Moskwie zwykli Rosjanie powstrzymali czołgi puczystów Janajewa, które próbowały ratować rozpadające się Imperium. 24 sierpnia niepodległość ogłosiła Ukraina. Cztery dni później w Kijowie zjawiła się rosyjska delegacja na czele z wiceprezydentem Aleksandrem Ruckojem. Wysłannicy Borysa Jelcyna – pierwszego prezydenta Federacji Rosyjskiej – wieźli ze sobą jasne przesłanie „jesteśmy jednym narodem”. Ukraińców jednak nie dało się już zatrzymać. Rosyjska delegacja musiała opuścić Kijów. Na odjezdne Ruckoj zdążył rzucić jeszcze, że jeśli Ukraina pójdzie swoją drogą to Rosja… upomni się…

Józef Kuraś „Ogień”. Prawdziwa historia władcy Podhala

Minęła północ. Był 22 lutego 1947 roku. Nad otulonym śniegiem Nowym Targiem królowała mroźna noc. W otoczonym przez wojsko szpitalu umierał bandyta. I tylko nocny wiatr zawodził cicho o… królu Podhala. Tak się skończył góralski epos. Już nie żyje tatrzański Janosik, góral Józef Kuraś z Waksmundu, którego sława na Podhalu zaćmiła mit poprzednika i żyć będzie przez wiele lat, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Mówić o nim będą juhasi wieczorami na halach, przy buzującym ognisku. Szeptać o nim będą babki wnuczkom w góralskich chałupach, w czasie długich, zimowych wieczorów… I jeszcze wiele lat będzie jak zmora,…

Mikołaj II – ostatni car Rosji

Niewielu było władców w dziejach ludzkości, których życiem kierowało nieubłagane fatum, będące przyczyną ich końcowej klęski tak osobistej, jak i rządzonego przez nich państwa. Urodzony w dniu świętego Hioba Mikołaj był zbyt słaby, by rzucić wyzwanie złemu losowi i stojąc u steru Rosji, przeprowadzić ją bezpiecznie przez wzburzony wiatrem historii ocean dziejów. (Grzegorz Jasiński, „Dynastie Europy. Romanowowie”) Imperium Rosyjskie W wiek XX Rosja wkraczała jako światowe imperium. Władza rosyjskiego cara rozciągała się na ogromnych obszarach Eurazji. Na zachodzie sięgała ziem polskich, Finlandii i wybrzeży Bałtyku. Na południu oparła się o brzegi Morza Czarnego i Kaukaz. Carowie…

Ryga – 10 pereł łotewskiej architektury

Moje myśli idą w jednym kierunku – znaczenie budynku i jego wpływ na Łotyszy. (Gunārs Birkerts – łotewski architekt) Osiem wieków miasta Rygi odcisnęło na nim piętno niełatwej historii. Znakomicie dostrzec można je w ryskiej architekturze. Mieszanka stylów i tradycji, pozostałości panowania ościennych mocarstw oraz architektoniczne wyrazy pragnienia wolności… Wszystko to odnaleźć można w urokliwych uliczkach Rygi, które szlakiem architektonicznych perełek prowadzą od średniowiecznych początków miasta, aż do współczesności. 1. Baszta Prochowa Ryskie mury obronne zostały wzniesione w latach 1206-1207. W kolejnych dekadach i stuleciach były systematycznie rozbudowywane. Głównym budulcem, który wykorzystywano był kamień i cegła.…

Na straży polskiej suwerenności czyli Prezydenci RP na Uchodźstwie

Ich misja rozpoczęła się we wrześniu 1939 roku. Gdy pod ciosami Niemców i Sowietów upadło polskie państwo, a polskie władze internowane zostały w Rumunii, prezydent Ignacy Mościcki na mocy uprawnień, które zapewniała mu konstytucja kwietniowa, zrzekł się stanowiska, a swym następcą mianował Władysława Raczkiewicza. Odtąd kolejni polscy Prezydenci na Uchodźstwie, stali na straży ciągłości polskiej państwowości. Nie było to łatwe. Gdy po zakończeniu II wojny światowej w Polsce władzę przejęli przywiezieni na rosyjskich tankach komuniści, ich droga nad Wisłę została zamknięta. Odcięci od Ojczyzny, porzuceni przez zachodnich Aliantów, niezłomnie strzegli tradycji polskiej suwerenności, której symbolami stały…

Kolaborująca Belgia

Wczasach uporczywego wytykania Polsce rzekomych win z okresu II wojny światowej, z których Polacy mieliby się rozliczyć, warto przypomnieć jak z niemieckim totalitaryzmem „walczyły” inne europejskie państwa i narody. Pora na światło dzienne wyciągnąć garść niewygodnych prawd i faktów, ukazać historię, o której wielu chciałoby zapomnieć. A więc do dzieła! Narodziny Belgii Ziemie belgijskie już od średniowiecza stanowiły własność regionalnych potęg: Burgundii, Habsburgów, Francji. W 1579 roku północna, protestancka, część Niderlandów dokonała cesji tworząc niezależną Republikę Zjednoczonych Prowincji. Tak narodziła się Holandia. Część południowa, katolicka, (obecna Belgia i Luksemburg) pozostała pod rządami Habsburgów hiszpańskich, a w…

Historia Łotwy w spiżu czyli 10 pomników Rygi

Na przestrzeni ośmiu wieków historii, Ryga wyrobiła sobie pozycję jednego z najważniejszych miast i portów Morza Bałtyckiego. O panowanie nad tym newralgicznym punktem wybrzeży Bałtyku zacięcie walczyli Niemcy, Polacy, Skandynawowie i Rosjanie. W końcu do głosu doszli jednak prawdziwi gospodarze regionu – Łotysze. U progu XX wieku stworzyli swoje państwo, a w Rydze ulokowali swą stolicę. To na jej ulicach odnaleźć można ślady długiej i skomplikowanej historii Łotwy zaklęte w niezwykłe postaci na cokołach… Pomnik św. Rolanda Na przełomie XII i XIII wieku łotewskie plemiona padły ofiarą niemieckiej ekspansji w basenie Morza Bałtyckiego. Decydującą rolę w…

Zamek w Chęcinach czyli strażnica Gór Świętokrzyskich

Chęciński zamek gdy powstawał stać miał się podporą władzy czeskich Przemyślidów. Historia miała jednak inne plany. Szybko uczyniła z niego narzędzie twardej polityki ostatnich Piastów i pierwszych Jagiellonów. Potężny i niedostępny… Majestatyczny świadek zagmatwanych polskich dziejów. Już w XIX wieku nazwany przez Juliana Ursyna Niemcewicza: Najwspanialszym starożytności polskich zabytkiem. Skarby i lochy Pierwsza historyczna wzmianka o zamku w Chęcinach pochodzi z 1306 roku, kiedy to król Władysław Łokietek postanowił przekazać go biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie. Jego historia jest jednak dłuższa i sięga panowania poprzednika Łokietka na polskim tronie, czeskiego króla Wacława II. To właśnie on, na…

Perła Srebrnego Wieku czyli Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach to obiekt wyjątkowy. Mimo historycznych burz nie stracił niczego ze swego pierwotnego majestatu, stając się architektoniczną i artystyczną kroniką dziejów Rzeczpospolitej Wazów. Perłą polskiego Srebrnego Wieku. Jakub Zadzik Historia Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach nierozerwalnie złączona jest z osobą Jakuba Zadzika. Mimo, że pochodził jedynie z niezbyt zamożnej rodziny szlacheckiej zdołał przebojem wedrzeć się na szczyty władzy politycznej i kościelnej Rzeczpospolitej w czasach Wazów. Urodził się w 1582 roku. Nauki pobierał w kolegium jezuitów w Kaliszu, Akademii Krakowskiej oraz Uniwersytecie w Perugii w Italii, gdzie uzyskał tytuł doktora obojga praw –…