Ryga – 10 pereł łotewskiej architektury

Moje myśli idą w jednym kierunku – znaczenie budynku i jego wpływ na Łotyszy. (Gunārs Birkerts – łotewski architekt) Osiem wieków miasta Rygi odcisnęło na nim piętno niełatwej historii. Znakomicie dostrzec można je w ryskiej architekturze. Mieszanka stylów i tradycji, pozostałości panowania ościennych mocarstw oraz architektoniczne wyrazy pragnienia wolności… Wszystko to odnaleźć można w urokliwych uliczkach Rygi, które szlakiem architektonicznych perełek prowadzą od średniowiecznych początków miasta, aż do współczesności. 1. Baszta Prochowa Ryskie mury obronne zostały wzniesione w latach 1206-1207. W kolejnych dekadach i stuleciach były systematycznie rozbudowywane. Głównym budulcem, który wykorzystywano był kamień i cegła.…

Na straży polskiej suwerenności czyli Prezydenci RP na Uchodźstwie

Ich misja rozpoczęła się we wrześniu 1939 roku. Gdy pod ciosami Niemców i Sowietów upadło polskie państwo, a polskie władze internowane zostały w Rumunii, prezydent Ignacy Mościcki na mocy uprawnień, które zapewniała mu konstytucja kwietniowa, zrzekł się stanowiska, a swym następcą mianował Władysława Raczkiewicza. Odtąd kolejni polscy Prezydenci na Uchodźstwie, stali na straży ciągłości polskiej państwowości. Nie było to łatwe. Gdy po zakończeniu II wojny światowej w Polsce władzę przejęli przywiezieni na rosyjskich tankach komuniści, ich droga nad Wisłę została zamknięta. Odcięci od Ojczyzny, porzuceni przez zachodnich Aliantów, niezłomnie strzegli tradycji polskiej suwerenności, której symbolami stały…

Kolaborująca Belgia

Wczasach uporczywego wytykania Polsce rzekomych win z okresu II wojny światowej, z których Polacy mieliby się rozliczyć, warto przypomnieć jak z niemieckim totalitaryzmem „walczyły” inne europejskie państwa i narody. Pora na światło dzienne wyciągnąć garść niewygodnych prawd i faktów, ukazać historię, o której wielu chciałoby zapomnieć. A więc do dzieła! Narodziny Belgii Ziemie belgijskie już od średniowiecza stanowiły własność regionalnych potęg: Burgundii, Habsburgów, Francji. W 1579 roku północna, protestancka, część Niderlandów dokonała cesji tworząc niezależną Republikę Zjednoczonych Prowincji. Tak narodziła się Holandia. Część południowa, katolicka, (obecna Belgia i Luksemburg) pozostała pod rządami Habsburgów hiszpańskich, a w…

Historia Łotwy w spiżu czyli 10 pomników Rygi

Na przestrzeni ośmiu wieków historii, Ryga wyrobiła sobie pozycję jednego z najważniejszych miast i portów Morza Bałtyckiego. O panowanie nad tym newralgicznym punktem wybrzeży Bałtyku zacięcie walczyli Niemcy, Polacy, Skandynawowie i Rosjanie. W końcu do głosu doszli jednak prawdziwi gospodarze regionu – Łotysze. U progu XX wieku stworzyli swoje państwo, a w Rydze ulokowali swą stolicę. To na jej ulicach odnaleźć można ślady długiej i skomplikowanej historii Łotwy zaklęte w niezwykłe postaci na cokołach… Pomnik św. Rolanda Na przełomie XII i XIII wieku łotewskie plemiona padły ofiarą niemieckiej ekspansji w basenie Morza Bałtyckiego. Decydującą rolę w…

Zamek w Chęcinach czyli strażnica Gór Świętokrzyskich

Chęciński zamek gdy powstawał stać miał się podporą władzy czeskich Przemyślidów. Historia miała jednak inne plany. Szybko uczyniła z niego narzędzie twardej polityki ostatnich Piastów i pierwszych Jagiellonów. Potężny i niedostępny… Majestatyczny świadek zagmatwanych polskich dziejów. Już w XIX wieku nazwany przez Juliana Ursyna Niemcewicza: Najwspanialszym starożytności polskich zabytkiem. Skarby i lochy Pierwsza historyczna wzmianka o zamku w Chęcinach pochodzi z 1306 roku, kiedy to król Władysław Łokietek postanowił przekazać go biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie. Jego historia jest jednak dłuższa i sięga panowania poprzednika Łokietka na polskim tronie, czeskiego króla Wacława II. To właśnie on, na…

Perła Srebrnego Wieku czyli Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach to obiekt wyjątkowy. Mimo historycznych burz nie stracił niczego ze swego pierwotnego majestatu, stając się architektoniczną i artystyczną kroniką dziejów Rzeczpospolitej Wazów. Perłą polskiego Srebrnego Wieku. Jakub Zadzik Historia Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach nierozerwalnie złączona jest z osobą Jakuba Zadzika. Mimo, że pochodził jedynie z niezbyt zamożnej rodziny szlacheckiej zdołał przebojem wedrzeć się na szczyty władzy politycznej i kościelnej Rzeczpospolitej w czasach Wazów. Urodził się w 1582 roku. Nauki pobierał w kolegium jezuitów w Kaliszu, Akademii Krakowskiej oraz Uniwersytecie w Perugii w Italii, gdzie uzyskał tytuł doktora obojga praw –…

Kozacy – błogosławieństwo czy przekleństwo Rzeczypospolitej?

Imperium to cytując za Słownikiem Języka Polskiego PWN «potężne państwo podporządkowujące sobie inne kraje». Na kartach historii świata znaleźć można długą listę następujących po sobie imperiów. Każdy pamięta o potężnych imperiach starożytności na czele z wspaniałym Imperium Rzymskim. Swoje imperia miała także nowożytność. Po dziś dzień swymi imperiami szczycą się Brytyjczycy, Rosjanie, Turcy, a nawet Szwedzi. Próżno jednak w historiografii światowej, a niestety także polskiej szukać określenia „Imperium Polskie”. Pojawia się ono wprawdzie sporadycznie w mediach czy Internecie. Zazwyczaj zostaje jednak szybko potraktowane jako wynik polskiej megalomani, a w skrajnych przypadkach objaw polskiego nacjonalizmu. Czy istniało…

Twierdza Rabati – Achalciche, Gruzja

Achalciche, położone w górach Małego Kaukazu, to jedno z najważniejszych miast gruzińsko-tureckiego pogranicza. Ten kto chciał zapanować nad regionem musiał zdobyć potężną twierdzę, która z czasem wyrosła na wzgórzach Achalciche. A chętnych nie brakowało… Gruzińscy książęta Newralgiczne położenie Achalciche na szlaku łączącym Gruzję z Cesarstwem Bizantyńskim, a później Imperium Osmańskim, wpłynęło nie tylko na dynamiczny rozwój miasta, ale zaciążyło również na jego historii. Pierwsze historyczne wzmianki o mieście datuje sią na IX wiek, a według badaczy jego nazwa brzmiała wtedy „Lomsia”. Już w tamtym okresie nad stromymi brzegami rzeki Potskhovi (Pocchowickali) wyrosła ufortyfikowana twierdza górująca nad…

Zapomniane bogi czyli słowiańscy bogowie

Czas nam kończyć i ogień dogaszać. Budźcie dziatki swoje i wracajmy do domów. Dzieci powstały niechętnie, mrużąc zaspane oczy i garnąć się do tlącego się żarem paleniska. Stary spojrzał na nie z miłością i zadrżało w nim czułe słowiańskie serce. Pomyślał bowiem, że dopóki są dzieci, które o dawnych pamiętają bogach, stara wiara nie zginie. (Jakub Bobrowski, „Mitologia Słowiańska”) Giną w mrokach historii echa dawnych słowińskich wierzeń. Tysiąc lat chrześcijaństwa zniekształciło, zmieniło, a często bezpowrotnie zatarło dawne słowiańskie tradycje. Dziś na ich szczątkową rekonstrukcję pozwalają nieliczne źródła pisane, archeologiczne odkrycia oraz żmudna praca językoznawców. I choć…

Władcy Słowa czyli 10 najwybitniejszych polskich pisarzy XIX wieku

Gdy na mapie zabrakło polskiego państwa, a o losie narodu decydowali obcy, to oni wzięli odpowiedzialność za przetrwanie polskości. Krzepili serca pamięcią dawnej chwały, piętnowali narodowe przywary, edukowali społeczeństwo, budowali nowoczesny naród. Ich spektakularne powieści, narodowe epopeje czy pouczające nowele stały się fundamentem narodowej świadomości. W wielu aspektach to jak postrzegamy świat nawet współcześnie zawdzięczamy właśnie im. W okresie najdłuższego bezkrólewia okazali się faktycznymi władcami… Władcami Słowa! 1. Ignacy Krasicki Urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku nad Sanem. Pochodził ze zubożałej rodziny magnackiej kasztelana chełmskiego Jana Krasickiego. Kształcił się w kolegium jezuitów we Lwowie,…