„Młodzieniec rzadkich zdolności” czyli święty Kazimierz Jagiellończyk

Królewicz Kazimierz miał zostać wielkim władcą. Nie został. Nie zdążył… umarł młodo. I mimo, że wielkich politycznych i militarnych dokonań nie posiadał, to dobrocią serca osiągnął cel największy. Został świętym… A swym kultem już na zawsze połączył narody Rzeczypospolitej Obojga Narodów stając się patronem Polski i Litwy. Królewicz Kazimierz Kazimierz urodził się 3 października 1458 roku. Był jednym z wielu królewskich synów Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Od najmłodszych lat był przygotowywany do objęcia, któregoś z tronów wielkiej jagiellońskiej monarchii. Towarzyszył też ojcu w wykonywaniu królewskich obowiązków. Razem z królem Kazimierzem przyjmował zagraniczne poselstwa i uczestniczył…

Kolaborująca Szwecja

W czasach uporczywego wytykania Polsce rzekomych win z okresu II wojny światowej, z których Polacy mieliby się rozliczyć, warto przypomnieć jak z niemieckim totalitaryzmem „walczyły” inne europejskie państwa i narody. Pora na światło dzienne wyciągnąć garść niewygodnych prawd i faktów, ukazać historię, o której wielu chciałoby zapomnieć. A więc do dzieła! Państwo neutralne Szwecja na przestrzeni wieków przeszła niezwykłą drogę od wojowniczego królestwa, które w XVII i XVIII wieku walczyło o opanowanie wybrzeży Morza Bałtyckiego i uczestniczyło we wszystkich wielkich konfliktach europejskich, do państwa głoszącego neutralność w XIX i XX stuleciu. Ostatnią wojną, w której brała…

Ostra Brama – Wilno, Litwa

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie! Słowa te każdy Polak wyryte ma w sercu. Prawie dwa wieki temu w inwokacji „Pana Tadeusza” zapisał je Adam Mickiewicz. Historia Ostrej Bramy i świętego wizerunku Matki Boskiej Ostrobramskiej jest jednak zdecydowanie dłuższa… Wileńska brama Ciągłe tatarskie zagrożenie oraz rosnąca w siłę Moskwa stały się zapewne powodem, dla którego, na przełomie XV i XVI wieku, król Aleksander Jagiellończyk rozkazał otoczyć Wilno murem. Wtedy to wzdłuż kamiennych fortyfikacji powstało też dziewięć miejskich bram. Jedną z nich była brama Miednicka, przez którą wiódł trakt z Wilna do…

Ojcowie Konstytucji czyli 10 twórców Konstytucji 3 maja

Jeszcze raz płomień wolności rozbłysnął w gasnącej Rzeczpospolitej w dobie obrad Sejmu Czteroletniego. Gdy zelżał złowrogi moskiewski uścisk, a rosyjskie bagnety pochłonęła wojna z Turcją, kraj rozkwitnął działalnością reformatorów. Obóz patriotów zebrany wokół króla Stanisława Augusta Poniatowskiego rozpoczął proces naprawy Rzeczpospolitej. Już wkrótce Sejm, który do historii przeszedł jako Wielki, miał wydać owoc najwspanialszy… Konstytucję 3 maja. Stworzyli ją oni, najświatlejsi obywatele Rzeczpospolitej Obojga Narodów… Ojcowie Konstytucji! 1. Stanisław August Poniatowski Urodził się 17 stycznia 1732 roku w Wołczynie koło Brześcia Litewskiego. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Wykształcenie domowe uzupełnił podróżując po Europie. Od 1750 roku posłował…

Leszek Biały i zjazd w Gąsawie czyli krwawa łaźnia Piastów

Dobiegał swego końca wiek XII. W 1194 roku zmarł najmłodszy z synów Bolesława Krzywoustego, Kazimierz Sprawiedliwy. O następstwie krakowskiego tronu nie decydował już książęcy testament, a wola możnych. Upadła zasada senioratu. Polska pogrążała się w rozbiciu dzielnicowym. Rozbita Polska Śmierć Sprawiedliwego otworzyła okres walk o krakowskie dziedzictwo. W Wielkopolsce żył przecież jeszcze Mieszko Stary, senior rodu Piastów, ostatni żyjący syn Krzywoustego. Z kolei Kazimierz Sprawiedliwy pozostawił po sobie dwóch małoletnich synów – Leszka Białego i Konrada Mazowieckiego. W politycznej rozgrywce uczestniczyli też możni i Kościół, na czele z potężnym wojewodą krakowskim Mikołajem oraz krakowskim biskupem Pełką.…

Troki – stolica wielkich książąt

Już w średniowieczu, wśród lasów i jezior pojezierza wileńskiego, wyrosło potężne grodzisko – Troki. Jego dogodne położenie oraz obronne walory wkrótce docenili wielcy książęta litewscy. Tak oto pradawny gród, jeden z najstarszych na Litwie, stał się stolicą rodzącego się imperium… Siedziba wielkiego księcia Historia grodziska Troki sięga XII wieku. To wtedy na przesmyku między jeziorami Tataryszki, Galwe i Bernardyńskim powstała trocka osada. W XIV wieku Troki na swą siedzibę obrali wielcy książęta litewscy, najpierw Giedymin, a potem Kiejstut, który przeniósł tu swoją stolicę ze Starych Trok. W 1409 roku Troki otrzymały prawa miejskie. W tym okresie…

Białorusini – dziedzice Wielkiego Księstwa

Białoruskie ziemie rozpościerają się na Nizinie Wschodnioeuropejskiej, w dorzeczu Niemna i Dniepru. Od wieków zamieszkują je potomkowie Słowian i Bałtów. Na przestrzeni dziejów białoruskie równiny okazały się teatrem działań wszystkich regionalnych potęg, stając się w końcu podstawą do budowy jednej z nich – Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biała Ruś Pierwsze organizmy państwowe na ziemiach dzisiejszej Białorusi powstały w średniowieczu. Były to ruskie księstwa, które w X wieku znalazły się w granicach potężnej Rusi Kijowskiej. Wraz ze chrztem Rusi w 988 roku, na ziemiach białoruskich pojawiło się chrześcijaństwo obrządku wschodniego. Rozbicie dzielnicowe Rusi oraz mongolskie najazdy doprowadziły do…

Katedra Wileńska – Wilno, Litwa

Katedra Wileńska, a dokładniej Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie to najważniejsza świątynia Litwy. Położona w centrum miejskiej starówki, stanowi najwspanialszą wileńską pamiątkę Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Cztery katedry Budowa pierwszej wileńskiej katedry nierozerwalnie łączy się z chrztem wielkiego księcia Litwy – Jogaiły. Do jego przyjęcia oraz chrystianizacji Litwy Jogaiła (Jagiełło) zobowiązał się w akcie unii krewskiej zawartej w 1385 roku. Dopiero jako chrześcijanin, który przyjął imię Władysław, Jagiełło mógł pojąć za żonę polską królową Jadwigę oraz zasiąść razem z nią na polskim tronie w 1386 roku. Właśnie wtedy z jego rozkazu rozpoczęła…

Między Budą a Pesztem czyli 6 najpiękniejszych mostów Budapesztu

Przed wiekami na dwóch brzegach Dunaju powstały dwa miasta: Buda i Peszt. Z czasem potężna rzeka zamiast dzielić poczęła łączyć oba grody. Narodził się Budapeszt. Już na zawsze połączyły go mosty… 6 niezwykłych mostów Budapesztu. 1. Most Łańcuchowy Most Łańcuchowy czyli Most Széchenyiego jest najstarszym mostem Budapesztu. Budowę mostu rozpoczęto w 1839 roku. Most został zaprojektowany przez angielskiego inżyniera Williama Tierneya Clarka, z inicjatywy hrabiego Istvána Széchenyiego – węgierskiego arystokraty, polityka i przedsiębiorcy. Nad jego budową czuwał szkocki inżynier Adam Clark. Budowa mostu przypadła na niespokojne czasy. W 1848 roku wybuchła Wiosna Ludów. Most znalazł się…

Kolaborująca Francja

W czasach uporczywego wytykania Polsce rzekomych win z okresu II wojny światowej, z których Polacy mieliby się rozliczyć, warto przypomnieć jak z niemieckim totalitaryzmem „walczyły” inne europejskie państwa i narody. Pora na światło dzienne wyciągnąć garść niewygodnych prawd i faktów, ukazać historię, o której wielu chciałoby zapomnieć. A więc do dzieła! Francuskie ustępstwa Po zakończeniu I wojny światowej Francja miała stać się jednym z gwarantów ładu wersalskiego. Sparaliżowana wspomnieniem krwawej wielkiej wojny, nie potrafiła jednak przeciwstawić się coraz agresywniejszym zapędom Niemiec, które dążyły do rewizji międzynarodowych traktatów. Francja nie zareagowała na wkroczenie niemieckich wojsk do Nadrenii…