Bitwa pod Grunwaldem. Wojna Światów – 1410

Wiek XIV zdjął ze środkowoeuropejskich tronów stare dynastie Arpadów, Przemyślidów, Piastów i Andegawenów. Niemiecczyzna tryumfowała. Na południu na czeskim i węgierskim tronie zasiedli niemieccy Luksemburgowie. Na północy potężne, niemieckie zakony rycerskie parły na wschód, wżynając się mieczem w ziemie Litwy i Rusi. Królestwo Polskie, odepchnięte od Bałtyku, znalazło się w potrzasku. Unia w Krewie Wspólny wróg jednoczy! Fundamenty współpracy w regionie z początkiem XIV stulecia położyli Piastowie. Wszak już za czasów Władysława Łokietka rodzić zaczynała się koncepcja współpracy Polski i Litwy. Pół wieku później sytuacja jeszcze bardziej sprzyjała zacieśnieniu kontaktów obu państw. W 1384 roku na…

Sucha Beskidzka czyli wokół Małego Wawelu

Pośród łagodnych wzgórz Beskidów, u ujścia rzeki Stryszawki do Skawy, rozłożyła się Sucha Beskidzka. Miasteczko spokojne, urokliwe i… dawna stolica „państwa suskiego”, którym potężne magnackie rody zarządzały z „Małego Wawelu”. Sucha Beskidzka Historia osadnictwa w rejonie Suchej Beskidzkiej ginie w mrokach średniowiecza. Oficjalne początki miasta łączone są z rokiem 1405, kiedy to książę oświęcimski Jan II wydał przywilej lokacji suskiej osady. Pierwsze dwa stulecia Suchej związane są z rodzinami Strzałów oraz Słupskich. W 1554 roku Stanisław Słupski sprzedał Suchą złotnikowi krakowskiemu – Gaspare Castiglione. Przedsiębiorczy Włoch wkrótce pojął za żonę córkę Słupskiego Jadwigę i dorobił się tytułu szlacheckiego. Przyjął…

Cecilienhof i konferencja w Poczdamie

Pałac Cecylii – Cecilienhof – to jeden z wielu pałaców niemieckiego Poczdamu. Nie jest największy, najpiękniejszy, ani najstarszy. Pod jednym względem jest jednak wyjątkowy. To właśnie on stał się miejscem wydarzeń, które przesądziły o losach Europy i świata w XX wieku. Cecilienhof W XV i XVI wieku Poczdam stał się własnością Hohenzollernów – rodu, który rządził Brandenburgią, Prusami, a w końcu całymi Niemcami. Wkrótce nad Hawelą wyrastać zaczęły liczne pałace, a Poczdam okazał się jedną z ulubionych siedzib władców Niemiec. Sanssouci, Nowy Pałac, Pałac Marmurowy… zespół pałacowo-parkowy w Poczdamie rozrastał się coraz bardziej, a jego ostatnim…

Gniew Teutonów czyli 10 najważniejszych krzyżackich uczestników bitwy pod Grunwaldem

Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego był najpotężniejszą organizacją militarną średniowiecznej Europy. W dobie Wielkiej Wojny lat 1409-1411, Krzyżacy cały swój potencjał skierowali przeciwko państwu polsko-litewskiemu. W kulminacyjnym momencie wojny, na polach Grunwaldu stanęło 51 krzyżackich chorągwi, na które składało się prawie 20 tys. wojowników. I choć król Władysław Jagiełło dysponował siłami jeszcze większymi, to zakonne hufce górowały mocą wojowników zaciężnych… Mnichów krzyżackich, świeckich rycerzy pruskich, chełmińskich, inflanckich, obywateli miast pruskich, Czechów, Morawian, Ślązaków, Bawarów, Miśniaków, Austriaków, Nadnerczaków, Szwabów, Fryzów, Łużyczan, Turyngów, Pomorzan, Sasów, Frankończyków, Westfalczyków, Szwajcarów, „tyle bowiem narodów i ludów zebrało się tłumami…

Piotr Bagration – gruziński generał cara

Urodził się gruzińskim księciem, został rosyjskim generałem. W służbie carskiej Rosji zatracił się całkowicie. I był w niej niezwykle skuteczny. Sam Napoleon stwierdził, że… Rosja nie ma dobrych generałów. Jedynym wyjątkiem jest Bagration. Bagratydzi Dynastia Bagratydów zamieszkiwała Kaukaz od starożytności. Wywodziła się z armeńskiego rodu Bagratuni wzmiankowanego już I wieku p.n.e. W VIII wieku rodzina Bagratydów podzieliła się na dwie gałęzie – armeńską i iberyjską. Z czasem Bagratydzi z Iberii (wschodniej Gruzji) stali się dynastią całego gruzińskiego królestwa. Zalążkiem zjednoczonej gruzińskiej monarchii okazało się z kolei niewielkie państewko Tao-Klardżeti. Bagratydzi przez pewien czas władali także Armenią.…

„Broniąc Polski” czyli Francuzi w walce o polskie granice i w wojnie z bolszewikami

Koniec I wojny światowej przyniósł Europie wielkie zmiany. Niemcy poniosły klęskę, Rosja pogrążyła się w chaosie rewolucji, rozpadła się austro-węgierska monarchia Habsburgów. Kształtował się nowy ład, powstawały nowe państwa, zmieniały się granice. O losie Europy zadecydować miały zwycięskie mocarstwa Ententy. Odradzająca się Polska mogła liczyć na szczerą sympatię tylko jednego z nich… Francji. Ład wersalski O powojennym kształcie Europy i świata zdecydować miała konferencja zwołana w Paryżu na początku 1919 roku. Udział w niej wzięło 27 państw sprzymierzonych i stowarzyszonych, oraz Indie i cztery dominia brytyjskie. Decydujący głos należał jednak do zwycięskiej trójki: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej…

„Młodzieniec rzadkich zdolności” czyli święty Kazimierz Jagiellończyk

Królewicz Kazimierz miał zostać wielkim władcą. Nie został. Nie zdążył… umarł młodo. I mimo, że wielkich politycznych i militarnych dokonań nie posiadał, to dobrocią serca osiągnął cel największy. Został świętym… A swym kultem już na zawsze połączył narody Rzeczypospolitej Obojga Narodów stając się patronem Polski i Litwy. Królewicz Kazimierz Kazimierz urodził się 3 października 1458 roku. Był jednym z wielu królewskich synów Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Od najmłodszych lat był przygotowywany do objęcia, któregoś z tronów wielkiej jagiellońskiej monarchii. Towarzyszył też ojcu w wykonywaniu królewskich obowiązków. Razem z królem Kazimierzem przyjmował zagraniczne poselstwa i uczestniczył…

Kolaborująca Szwecja

W czasach uporczywego wytykania Polsce rzekomych win z okresu II wojny światowej, z których Polacy mieliby się rozliczyć, warto przypomnieć jak z niemieckim totalitaryzmem „walczyły” inne europejskie państwa i narody. Pora na światło dzienne wyciągnąć garść niewygodnych prawd i faktów, ukazać historię, o której wielu chciałoby zapomnieć. A więc do dzieła! Państwo neutralne Szwecja na przestrzeni wieków przeszła niezwykłą drogę od wojowniczego królestwa, które w XVII i XVIII wieku walczyło o opanowanie wybrzeży Morza Bałtyckiego i uczestniczyło we wszystkich wielkich konfliktach europejskich, do państwa głoszącego neutralność w XIX i XX stuleciu. Ostatnią wojną, w której brała…

Ostra Brama – Wilno, Litwa

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie! Słowa te każdy Polak wyryte ma w sercu. Prawie dwa wieki temu w inwokacji „Pana Tadeusza” zapisał je Adam Mickiewicz. Historia Ostrej Bramy i świętego wizerunku Matki Boskiej Ostrobramskiej jest jednak zdecydowanie dłuższa… Wileńska brama Ciągłe tatarskie zagrożenie oraz rosnąca w siłę Moskwa stały się zapewne powodem, dla którego, na przełomie XV i XVI wieku, król Aleksander Jagiellończyk rozkazał otoczyć Wilno murem. Wtedy to wzdłuż kamiennych fortyfikacji powstało też dziewięć miejskich bram. Jedną z nich była brama Miednicka, przez którą wiódł trakt z Wilna do…

Ojcowie Konstytucji czyli 10 twórców Konstytucji 3 maja

Jeszcze raz płomień wolności rozbłysnął w gasnącej Rzeczpospolitej w dobie obrad Sejmu Czteroletniego. Gdy zelżał złowrogi moskiewski uścisk, a rosyjskie bagnety pochłonęła wojna z Turcją, kraj rozkwitnął działalnością reformatorów. Obóz patriotów zebrany wokół króla Stanisława Augusta Poniatowskiego rozpoczął proces naprawy Rzeczpospolitej. Już wkrótce Sejm, który do historii przeszedł jako Wielki, miał wydać owoc najwspanialszy… Konstytucję 3 maja. Stworzyli ją oni, najświatlejsi obywatele Rzeczpospolitej Obojga Narodów… Ojcowie Konstytucji! 1. Stanisław August Poniatowski Urodził się 17 stycznia 1732 roku w Wołczynie koło Brześcia Litewskiego. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Wykształcenie domowe uzupełnił podróżując po Europie. Od 1750 roku posłował…