Dzwon Zygmunt – Kraków, Polska

Ile przeżyć i wspomnień budzi w nas głos tego królewskiego dzwonu! Brzmi w tym uroczystym graniu modlitwa wieków o wolność i pomyślność Ojczyzny, a równocześnie jakieś wezwanie do uwalniania serc od wszystkiego, co jej może szkodzić, i do wznoszenia ducha ku tym wartościom, które nasze pokolenie przejęło ze wspaniałej tradycji ojców. – Jan Paweł II

Dzwon Zygmunt. Jego wykonawcą był ludwisarz z Norynbergii Hans Beham. Całkowity ciężar dzwonu to 12 600 kg. Samo serce Zygmunta waży 365 kg. Oryginalne serce dzwonu wykuto z żelaza. Służyło 479 lat wykonując w tym czasie około 12 milionów uderzeń. W XIX wieku pękało trzykrotnie. Za każdym razem było naprawiane. Ostatni raz pierwsze serce biło w dzwon Zygmunta w Boże Narodzenie 2000 roku. To wtedy wykryto jego kolejne, czwarte już pękniecie. Wtedy też zapadła decyzja o wymianie serca. Uszkodzone serce zastąpiono nowym, które bije od 14 kwietnia 2001 roku. Dzwon Zygmunta w ruch wprawia 12 dzwonników.  Zdjęcie mojego autorstwa.

Dzwon Zygmunt został odlany w Krakowie w 1520 roku, ufundowany przez króla Polski i wielkiego księcia Litwy Zygmunta I Starego. Po raz pierwszy zabrzmiał na wawelskim wzgórzu 13 lipca 1521 roku. Odtąd „nie tylko Bogu Najwyższemu, ale także na chwałę domu Jagiellonów i Królestwa Polskiego miał dzwonić”. I dzwonił! Przez prawie 500 lat jego dźwięk towarzyszy najważniejszym wydarzeniom polskiej historii. Brzmiał podczas królewskich koronacji i pogrzebów, oznajmiał wielkie zwycięstwa polskiego oręża, ogłosił śmierć marszałka Józefa Piłsudskiego i wybór Karola Wojtyły na papieża… Po dziś dzień jego ogrom przypomina chwałę i potęgę Rzeczypospolitej. Serce Zygmunta niezmiennie bije w rytmie dumnych polskich serc.

Piotr Worwa

Bibliografia:

katedra-wawelska.pl

Tytułowa grafika: „Zawieszenie dzwonu Zygmunta”, obraz Jana Matejki z 1874 roku. Źródło: Wikimedia Commons

Dodaj komentarz